TÁJÉKOZTATÁS IPARŰZÉSI ADÓ FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét a 2017. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére.

Tájékoztatom adózóinkat, hogy amennyiben az adózónak az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, úgy adóelőleg feltöltési kötelezettsége van. Az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adóösszegére ki kell egészíteni.

Az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegét az erre rendszeresített bevallási nyomtatványon 2017. december 20. napjáig kell bevallani és megfizetni is az önkormányzati adóhatósághoz.

A bevallási kötelezettség teljesítésére kétféle lehetőségük is van az adózóknak:  a „Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről” szóló nyomtatvány a http://www.kalocsa.hu/e-ugyintezes-valasztas/helyi-adok/ menüpont alatt érhető el. Lehetőség van továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról letöltött 17HIPAEK megnevezésű bevallás benyújtására elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az alábbi számlaszámra átutalással kell teljesíteni:

Iparűzési adó beszedési számla: 11732040-15336938-03540000

Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos határidejére. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

Együttműködésüket köszönöm:

Dr. Látó Anita

adócsoport-vezető