TÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 50. § (8) bekezdésének rendelkezése alapján a Bajai
Tankerületi Központ – járásonként, településenkénti bontásban -, az alábbiakban teszi közzé az illetékességi
területén működő általános iskolák felvételi körzetét.