Tájékoztató Kalocsa integrált településfejlesztési stratégiájáról

Tisztelt Kalocsai lakosok!

A „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében, a Belügyminisztérium EU-s támogatási forrás igénybevételével, az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (továbbiakban: ITS) elkészítését biztosítja.

Ennek köszönhetően az ország majdnem minden járásszékhelyén egy időben, egymással párhuzamosan történik az ITS-ek elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata. A fent nevezett projekt keretében, Kalocsa városa a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet szakmai-tartalmi követelményei alapján elkészítette a 2015-2020-as időszakra szóló középtávú stratégiai dokumentumát.

A partnerségi egyeztetés keretében, hivatkozva „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet” hatályos előírásaira véleményezésre bocsájtjuk Kalocsa Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) című dokumentumainak tervezetét.

A dokumentumok Kalocsa Város honlapján az alábbi linkeken érhetők el:

Kalocsa város integrált településfejlesztési stratégiája
Kalocsa város integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata

Észrevételeiket – javaslataikat postai úton a Kalocsai Polgármesteri Hivatal (6300 Kalocsa, Szent István király u.35.) Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály címre, vagy elektronikus úton a varos@kalocsa.hu e-mail címre várjuk.

A fent hivatkozott Kormányrendelet 21 napon belüli véleményezési időtartamot ír elő a dokumentumok véleményezésére. Ezúton kérjük Önöket a megadott időtartamon belüli véleményezésre, mivel csak a határidőn belül megküldött vélemények kerülhetnek majd feldolgozásra és kezelésre a dokumentumokban.

Segítő partnerségi közreműködésüket megköszönve.

Tisztelettel:

Dr. Bálint József Miklós
polgármester