Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről

Kalocsai Közétkeztetési Intézmény

6300 Kalocsa, Szent István Király u. 35.

___________________________________________________________________________

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Címzettek! Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, vagy törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként, az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

Őszi szünet étkeztetéssel érintett időpontjai:

    1. október 26 – 30-ig (hétfőtől-péntekig)

Megjelölt munkanapokon kizárólag azon gyermek részére tudunk egyszeri meleg főétkezést biztosítani, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, valamint hátrányos helyzetet, vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozattal, valamint szülője, vagy törvényes képviselője az előzetes felmérések során hivatalos formában leadta igényét a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálatán keresztül.

Az óvódaköteles gyermekek kizárólag az óvoda zárva tartásának idején jogosultak a szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a COVID-19 vírus által tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében jelen helyzetben a gyermek részére biztosított étel helyben fogyasztására nincs lehetőség. Az ebéd elvitele kizárólag ételhordóban teljesíthető. Ételhordót azonban nem áll módunkba biztosítani!

Felhívjuk a tisztelt szülők/törvényes képviselők figyelmét, hogy betegsége esetén az étel ételhordóban történő elvitele a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

A napi egyszeri (ebéd) étkezés igénybevételének helyszíne továbbra is a

Belvárosi tálalókonyha: Kalocsa, Szent István király út 19.

Étel kiadásra kizárólag elvitelre és saját edényzetben lesz lehetőség 11:30-14:00 között.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük a helyszínen kifüggesztett higiéniai rendelkezések betartását (orrot és szájat eltakaró maszk viselése és másfél méter távolság megtartása)!

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a megigényelt szünidei étkeztetést gyermekének betegség vagy más ok miatt nem áll módjában igénybe venni, úgy azt a szülő/törvényes képviselő – a szünidei étkeztetés megkezdése előtt 2 nappal – lemondani köteles. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget és egymást követő két napon a megigényelt szünidei étkeztetést nem veszi igénybe, úgy az azt követő napokban az ételadagja nem kerül elkészítésre.

Megértésüket és türelmüket ez úton is köszönjük!

Kelt: Kalocsa, 2020. október 19.
Kiss-Ilka Anikó
intézményvezető