TÁMOGATTA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK A KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ÁTSZERVEZÉSÉT ÉS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSÉT

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetője átszervezési és létszámcsökkentési szándékának jelzésével fordult képviselő-testületünkhöz, mely javaslatot a február 22-i ülésen tárgyalta és fogadta el a testület.

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (KKKK) az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel megszűnteti az intézményhez tartozó Öko Pont Fenntartható fejlődéssel a zöldebb Kalocsáért Iroda 1 fő szervezői státuszát, mivel a KKKK átszervezése folytán az Öko Pont Iroda takarékossági okokból megszűnik önálló intézményi egységként működni. Annak üzemeltetését a Művelődési Központ és Színház intézmény egység dolgozói 32 fő helyett 31 fővel, kapcsolt feladatként látják el a jövőben.

A képviselő-testület a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásával támogatta az intézmény átszervezését és létszámcsökkentését április 1-i határidővel.