Tanulni vágyó felnőtteket vár a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium

Bemutatkozik a

Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium

FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATA

 Kik iratkozhatnak be?

Várjuk mindazon tanulni vágyók jelentkezését, akik a tankötelezettség életkorát betöltötték, és még nincs érettségi bizonyítványuk, de úgy gondolják, hogy annak megszerzése munkahelyük megtartása, fizetési besorolásuk vagy éppen álláskeresésük sikere szempontjából hasznos lehet. Természetesen azoknak is érdemes beiratkozniuk, akik egyszerűen csak többet szeretnének tudni, esetleg felsőfokú tanulmányokat szeretnének kezdeni.

Hogyan kell beiratkozni?

Beiratkozáshoz jelentkezési lapot kell kitölteni, saját kezűleg aláírni, majd eljuttatni az iskolához. A jelentkezési laphoz csatolni kell a legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány fénymásolatát.

Hogyan lehet beiratkozási laphoz hozzájutni?

A beiratkozási lapot legegyszerűbben a tagozat honlapjáról www.mfg-tavoktatas.hu lehet letölteni.

Hogyan lehet a beiratkozási lapot eljuttatni az iskolába?

A kitöltött és aláírt beiratkozási lapot, valamint a legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány fénymásolatát az alábbi címekre lehet eljuttatni:

     – postai úton: Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 9.

     – e-mailben: mfg.tavoktatas@gmail.com

Hány év alatt szerezhetek érettségi bizonyítványt?

A tanulóink számára kínált oktatási időtartam 3 év. Természetesen ennél rövidebb idő alatt is érettségi bizonyítványhoz lehet jutni, ehhez azonban igen sok idő és szorgalom szükséges. Azok, akiknek a legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola, a 9. és a 10. évfolyamot összevontan végzik. Természetesen, aki más iskolában teljesítette a gimnázium valamely osztályát, korábbi tanulmányai elismerésre kerülnek.

Mennyibe kerül a tanulás?

A tanulónak térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettsége nincs, kivétel ez alól, ha a tanuló egy évfolyamot harmadik alkalommal ismétel vagy nem magyar állampolgár.

Nem kell tankönyveket vásárolni, nem kell külön fizetni a fénymásolatokért, és nincs külön díja a beszámoló vizsgáknak sem.

Milyen az oktatás időbeosztása?

Az oktatás konzultációk keretében zajlik, amelyekre hetente 1 nap kerül sor, általában péntek délután vagy szombat délelőtt.

Miért hasznos eljárni konzultációkra?

A konzultációk a tanárok és diákok közvetlen találkozásának alkalmai. A tanárok ezen alkalmak során magyarázzák el a tananyag bonyolultabb összefüggéseit, illetve mód nyílik gyakorlásra, kérdések feltevésére is.

Az oktatók ilyenkor osztják ki a tanulást megkönnyítő egyéb segédanyagokat is. Matematikából és latin nyelvből a konzultációk rendes tanóraként működnek, mert ezen tárgyak kizárólag önálló, tanári irányítás nélküli tanulása a tapasztaltok szerint általában eredménytelen.

Milyen tantárgyak vannak?

A tantárgyak azonosak a nappali tagozatos gimnáziumok tantárgyaival: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földünk és környezetünk, informatika, művészeti ismeretek, emberismeret és etika.

Kik tanítanak?

Tagozatunkon olyan pedagógusok tanítanak, akik a szükséges ismereteket a felnőttek nyelvén képesek átadni, ezen kívül elismerik és elfogadják, hogy a felnőttek életének a tanulás mellett más fontos(abb) összetevői is vannak. Az oktatók többsége kiskunfélegyházi középfokú oktatási intézményekben tanít, de pápai és veszprémi kollégák is részt vesznek a munkában.

Mik az elvárások?

A tanév három trimeszterből áll. Mindegyik trimesztert egy-egy vizsgaidőszak zárja le. Az egyes vizsgákon megszerzett jegyekből alakul ki az év végi osztályzat. Egyes tantárgyak meghatározott vizsgajegyeit otthoni dolgozattal lehet megszerezni, de általában a vizsgák írásbeli dolgozat megírását jelentik. Valamennyi erőpróba célja, hogy a hallgatót felkészítse a középfokú érettségi vizsga nehézségi szintjére, illetve a vizsga egyéb körülményeire.

Hogyan egyeztethetem össze tanulmányaimat a felnőtt életemmel?

A tanulás megkönnyítése érdekében minden hallgató egy otthoni tanulást segítő, digitális tananyagot kap. Emellett lehetősége van bármely tárgy bármely vizsgáját elhalasztani és egy későbbi időpontban teljesíteni.

Hasonlóképp, amennyiben életkörülményei éppen megengedik, osztályozó vizsgák letételével társainál gyorsabban is teljesítheti a követelményeket. Emellett a tanárok tanulás-módszertani tanácsokkal is segíteni tudnak.

Hogyan juthatok információkhoz a tanulmányaimmal kapcsolatban?

A tanulókat az informálódásban elektronikus napló segíti, amely a teljesítéseiken kívül hirdetőfelületet, fórumszolgáltatást és tananyagokat is biztosít. Valamennyi oktató és a tagozat tanulmányi ügyintézője is elérhető emailben vagy telefonon. Emellett valamennyi tanulónkat arra ösztönözzük, hogy alakítsák ki az együttműködés különböző formáit, mert ez nagymértékben segíti az információkhoz való hozzáférést (pl. órai jegyzetek cseréje).

Milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tennem?

Kötelező érettségi vizsgát tenni az alábbi tárgyakból kell: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, és egy választott tárgy. Választott tárgy lehet az, amely szerepelt a tanulmányok során, és amelyből a tanuló legalább elégséges osztályzatot kapott. Tagozatunkon a legkedveltebb választott érettségi tárgyak a testnevelés, az informatika, a földünk és környezetünk, valamint a művészettörténet tantárgyak.

Az érettségi vizsga tartalmát, módját, követelményeit és időpontját tekintve is megegyezik a nappali tagozatos érettségivel.

Milyen élő idegen nyelvből lehet érettségizni?

Azokból az élő idegen nyelvekből lehet érettségi vizsgát tenni, ami az iskola pedagógiai programjában szerepel.

Jellemzően ilyenek az angol, a német, az olasz és a francia nyelvek. Azokban az osztályokban, ahol a tanulók a latin nyelvet választották, és tanóra keretében az érettségire ebből a nyelvből készülnek fel, az előbbi idegen nyelveket önálló felkészülésre ajánljuk.

Szeretettel hívunk, várunk minden tanulni vágyó felnőttet!

Legyen újra diák a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatán!