Településrendezési terv módosítás, lakossági fórum, tényleges birtokbavétel

Kalocsa Város Önkormányzata két nyertes uniós pályázat révén közel egymilliárd forintos támogatásban részesült. Mindkét pályázat 100 százalékos támogatottságú: egy iparterület fejlesztés és egy inkubátorház létrehozása.Mindkét pályázatra az önkormányzatnak már megkötött támogatási szerződése van, a tervezési folyamatok elindultak.

A beruház elindításához bizonyos módosítások is szükségessé váltak, hiszen ezek megvalósítása az Önkormányzat és a Magyar Állam között létrejött területcserének köszönhetően valósulhat meg. Ez a jelenleg lezárt, használaton kívüli, a Foktői úti honvédségi laktanya területéből közel 3 és fél hektáros területen fog megvalósulni, melynek a bejárata a Paksi közzel szemben van, de ehhez településrendezési terv módosítás szükséges, hiszen jelenleg különleges honvédségi terület besorolása van ennek a résznek. Ahhoz, hogy ezen a területen új épületeket emelhessen az önkormányzat, vagy a meglévőket átalakíthassa, a terület besorolásának a megváltoztatása szükséges gazdasági-ipari fejlesztési területté. Ez ténylegesen, fizikai valójában nem fog érdemleges változást hozni, azonban a pályázati kiírás és a helyi építési rendelet miatt ezt az átminősítést meg kell tenni.

Eddig is elsősorban raktározási célokat töltött be ez a terület, a későbbiekben is olyan nem zavaró hatású gazdasági tevékenységek helye lesz itt, melyek a környező lakóközösségek számára szinte semmi változást nem fognak jelenteni a mindennapi életvitelükben.

Első lépéskén t kiemelt fejlesztési beruházássá nyilvánította a képviselő-testület ezt a fejlesztést.

2019. április végére a kivitelezésre már megkötött szerződésekkel kell rendelkezni, tehát szűk egy év áll rendelkezésre, hogy a tervmódosítás végbemenjen, a tervezési, engedélyezési eljárások lezajlódjanak, a közbeszerzési eljárásokat lefolytassák és a kivitelezési szerződések megköttessenek.

A településrendezési terv módosítása a szoros határidők miatt úgynevezett gyorsított, tárgyalásos eljárás keretében történik, melynek első lépése a tervezésen túl egy partnerségi egyeztetés keretében egy lakossági fórum megtartása. A kész tervezetet bocsátják a lakosság elé, hogy annak minden részletét meg tudják ismerni, és meg tudják ítélni, hogy a tervezett eljárások milyen változást okoznak.

Erre került sor május 24-én a Városháza dísztermében. Ettől az időponttól számított 8 napon belül még bárki tehet észrevételt az anyaggal kapcsolatban (elérhető Kalocsa város weboldalán: www.kalocsa.hu/lakossagi-forum-3 linken).

Május 28-án, hétfőn délután pedig megtörtént a „tényleges birtokbavétel”. Dr. Bálint József polgármester Boromisza Viktor műszaki osztályvezetővel és a projektben részt vevő munkatársakkal bejárták a területet, hogy most már a látottak birtokában tudják tervezni a soron következő munkálatokat.