Téli képzéses közfoglalkoztatási program 2015

Képviselő-testületi döntés alapján Kalocsa Város Önkormányzatának újra lehetősége van a Belügyminisztérium által meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban való részvételre, melyet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatási forrásának terhére indítanak 2015-ben.

A 100%-ban állami támogatású program célja az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének megteremtése, valamint a képzéssel történő munkához jutásuk elősegítése. A munkaprogramban azon természetes személy vehet részt, aki 16. életévét betöltötte és a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthet, a munkaügyi központnál pedig regisztrált álláskereső.

Az igények felmérése után megállapításra került, hogy 25 fő négy területen történő képzése érinti Önkormányzatunkat: 10 fő kőműves és hidegburkoló, 5 fő építő- és anyagmozgató gépkezelő, 5 fő épület- és szerkezetlakatos és 5 fő víz-, csatorna- és közmű rendszerszerelő.

Az oktatás terv szerint Kalocsán valósulna meg a munkaügyi kirendeltség szervezésében 2016. januári kezdéssel. A 25 fő foglalkoztatását 2015. november 5 – 2016. június 30-ig biztosítani kell, amely időszak alatt a foglalkoztatottak képzésen való részvétele kötelező. Az oktatási időszakot követően a foglalkoztatási időszak végéig munkát biztosítanak a képzésen résztvevőknek, mely foglalkoztatást a 2015. évi startmunka programhoz csatolva tervezik.