„Törekszünk, hogy minden megmozdulásunk nyilvános legyen” – ülést és közmeghallgatást tartott a TEIT

Ismét Kalocsán folytatta a munkáját a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás. November 18-án a kalocsai Ökopont épületében gyűltek össze a TEIT települések polgármesterei, a szervezetbe delegált képviselői, hogy megtartsák soros ülésüket, mely egyben a TEIT soros évi közmeghallgatása is volt.

Elsőként Bara László, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. vezetője adott tájékoztatást arról, mivel foglalkozik cégük, mit is jelent a radioaktív hulladékok tárolása, hogyan végzik munkájukat. Az általános összefoglaló után kitért arra, hogy a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában ez év folyamán milyen események történtek és milyen feladatok várnak rájuk 2020-ban.

A tervezett karbantartásokat rendben lefolytatták, lezajlott egy átfogó hatásvizsgálat is a tárolóban, melynek során semmi rendellenességet, eltérést nem találtak, a létesítmény maximális biztonsággal üzemel. 2020 tavaszán kezdődik egy három-három és fél éves munka, a kiégett fűtőelemek elhelyezésére újabb tárolókamrák létesítése. A jövő évi tervek között szerepel még a karbantartási terv racionalizálása, a negyedévi karbantartások helyett évi két alkalommal, év elején, az első betárolás előtt és nyáron, a szokásos, 20-25 napos nagykarbantartás során végzik el az összes ezzel kapcsolatos munkát.

Az ülés folytatásaként dr. Filvig Géza tett javaslatot a napirendekre, melyek sorából az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztását levették napirendről, ugyanis írásban csak két javaslat érkezett a kilenc fős bizottság tagjaira.

Mivel a települések képviselőin kívül kívülálló nem jelent meg a közmeghallgatáson, és az elnök kérdésére senki nem vetett fel a lakosság köréből a közmeghallgatásra hozott kérdést, így ezt a napirendet lezárta.

– Törekszik a társulás arra, hogy minden munkafolyamata, céljai, megmozdulásai nyilvánosak legyenek, a jövőben is ezt fogjuk követni, sőt még inkább törekszünk arra, hogy azoknak a településeknek a lakossága, akiknek a képviseletében itt ülünk a társulásban, belelásson a munkánkba – fogalmazta meg munkamódszerük egyik fontos alapelvét.

Ezt követően zárt ülés keretében tárgyalták a Pénzügyi Bizottság tájékoztatását a véleményezéséről, majd dr. Filvig Géza elnök adott tájékoztatást a Pécsen megtartott ATOMECO-ról, ahol a Roszatom mintegy négyszáz fős delegációval volt jelen, és a TEIT is meghívást kapott. Megerősítették korábbi együttműködési megállapodásukat az orosz partnerrel.

Következett Gáncs István alelnök beszámolója a Helsinkiben megtartott GMF (Nukleáris Létesítmények közelében levő Európai Önkormányzatok Csoportjának Szervezete)-ülésről, melyen a TEIT-től hét fő és Dohóczki Csaba, a GMF következő időszakra is megválasztott alelnöke vett részt. Az ülésen került sor az orosz társszervezet GMF tagfelvételére is, melyet a TEIT kezdeményezett. A nemzetközi konferencia egyik programjaként szakmai látogatást tettek egy francia cég által ott épített atomerőműben is. Egy tervezett belföldi szakmai útról is beszámolt, melynek célja a Püspökszilágy melletti tárolók kibontása után a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat miként tudják tömöríteni, áthelyezni, ezt szeretnék a helyszínen megnézni.