Tűzifa támogatás

A Családsegítő Szolgálat egyeztetve a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatával összeállít egy listát azokról a személyekről, akik szociálisan rászorultak és tűzifa támogatásban részesülhetnek. Fontos kitétel az elbírálás során, hogy aki már kap valamilyen önkormányzati támogatást, az nem részesülhet tűzifa támogatásban.

A Szociális Bizottság az önkormányzati költségvetésben meghatározott összeg erejéig dönt arról, hány mázsa tűzifa kerülhet kiosztásra, és mely vállalkozókat bíznak meg a fűtésre alkalmas tüzelőanyag biztosításával. A bizottság ajánlatkérések után döntött arról, hogy az idei évben 130 rászoruló kaphat támogatást. Kalocsa Város Önkormányzata 1.5 millió forintot biztosított a tüzelőanyag megvásárlására és kiszállíttatására. Így a Parkgondozó Kft 100 rászoruló személynek, egy kalocsai vállalkozó pedig 30 személynek biztosított fejenként 5 mázsa tűzifát. A fűtésre alkalmas tüzelőanyag vegyes tűzifa, puha és kémény fát is tartalmaz.

Januárban az összes rászoruló személy megkapta a tüzelőt, melyet lakcímükre kiszállítottak.