Új elnököt, tisztségviselőket választott a TEIT

November 19-én Kalocsán, a Társadalmi Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) székhelyén tartott ülést a társulást alkotó 13 település polgármestere, amelyet dr. Bálint József korelnök, Kalocsa polgármestere hívott össze.

A napirenden első helyen a tisztségviselők választása, tisztújítás szerepelt. A zárt ajtók mögött folyó tanácskozást követően a 12 igen szavazattal elnöknek választott dr. Bálint József nyilatkozott arról, hogy a TEIT alelnöki tisztét a polgármesterek egyöntetű támogatásával Gáncs István, Tengelic polgármestere tölti be, de a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ellenőrző Bizottság elnökeit és tagjait is megválasztották. >>> Tovább