ÚJABB 3 NYERTES PÁLYÁZAT – TOVÁBBI 820 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST KAP KALOCSA FEJLESZTÉSRE

Sajtótájékoztatót tartott dr. Bálint József polgármester december 22-én a Polgármesteri Hivatal kis házasságkötő termében, ahol újabb nyertes pályázatokról tájékoztatta a lakosságot a sajtó megjelent képviselői által.

400 millió Ft támogatást nyert új óvoda építésére városunk a februárban kiírt TOP-1.4.1-16 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra benyújtott támogatási igényével.

Bár az elmúlt években folyamatosan voltak kisebb-nagyobb fejlesztések Kalocsa óvodáiban, a Kunszt utcai és az Újvárosi ovik tekintetében elmondható, hogy bővítésük, átalakításuk gazdaságos módon nem volna megoldható, így esetükben más megoldást kellett találnia városunk szakembereinek annak érdekében, hogy az ott lévő gyerekeknek megfelelő környezetet biztosítson Kalocsa.

A beruházás kapcsán új, 75 férőhellyel rendelkező óvoda fog épülni az Ifjúsági Ház udvarán. A terület több szempontból is alkalmas a beruházás megvalósítására. Az Ifjúsági Házban található termekben megoldható lesz az ovisok délelőtti sport foglalkoztatása, és rendezvényeiket is megtarthatják a nagyteremben. Az önkormányzati tulajdonú terület frekventált, központi helyen van, nagyságát tekintve pedig megfelel a szükséges óvoda kialakításához.

A fizikai kivitelezés előzetes tervek alapján 2019-ben kezdődhet meg.

A támogatási igényt csökkentett tartalommal, 75 fős intézmény építésére nyújtotta be városunk az építőipari árak drasztikus emelkedése miatt, az új épület azonban kiszolgáló helyiségeit (nevelői irodák, étkező, orvosi szoba, stb.) tekintve alkalmas lesz az eredetileg tervezett 150 fő ellátására, így Kalocsa új, 150 fős óvodája önkormányzatunk tervei alapján két ütemben épülne meg. A második ütem megvalósításához forrást keres az önkormányzat.

Az elnyer 400 millió forintosból lehetőség lesz a Bölcsőde fejlesztésére is, az Ifjúsági Ház épületének felújítására pedig január 31-i határidővel nyújt be pályázatot városunk képviselő-testületi hozzájárulás esetén a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi pályázati kiírásának keretében.

További 200 millió forintos, a „Kalocsa Város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” című pályázatunk pozitív elbírálásáról is beszámolt sajtótájékoztatóján a polgármester.

Önkormányzatunk a Dél-alföldi Operatív Program támogatásával csapadékvíz-elvezető rendszert épített ki és újított fel az előző pályázati ciklus során a rokkanttelepi és szőlőkközi városrészekben. A sikeres beruházás után fogalmazódott meg az az igény, hogy szükség volna a Kertváros területén lévő vízelvezetők felújítására és új hálózat kiépítésére is.

A TOP-2.1.3-16 kódszámú Európai Uniós pályázati kiírás megjelenésével lehetőséget kapott Kalocsa arra, hogy pályázati forrásból valósítsa meg a kertvárosi városrészben tervezett fejlesztéseket.

A pályázat célja a vizek helyben tartása, lehetőség szerint csapadékvíz tározók kialakításával, illetve olyan rendszerek kiépítése, melyek hatékonyan tudnak funkcionálni a jövőben, védve a belterületeket az esetlegesen fellépő vízkároktól. A támogatással elsősorban nyílt felszínű csatornák építése valósulhat meg, indokolt esetben azonban zárt csatornarendszerek kiépítésére is sor kerülhet majd.

A fejlesztéssel egy záportározó is kialakításra kerül, mely a Foktői út melletti önkormányzati tulajdonú ingatlan területén kerül elhelyezésre.

A 100%-os támogatási intenzitású 200 millió forintból megvalósuló beruházásból a Foktői út, a Móra Ferenc utca, a Liszt Ferenc utca, a Németh László utca, a Vörösmarty utca, a Menyhárt László utca, a Katona István utca és a Veres Péter utca érintett részein, valamint a Foktői úti önkormányzati tulajdonú ingatlanán valósul meg a város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése 2019. évi kivitelezéssel.

Dr. Bálint József tájékoztatójában azt is elmondta, az „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című pályázatunk pozitív elbírálása városunk harmadik karácsonyi ajándéka. Az elnyert 220 millió forintos forrásból olyan inkubátorház kialakítása valósul meg városunkban, amely alkalmas lesz arra, hogy azt a kezdő vállalkozások telephelyként használva termelés vagy szolgáltatás végzése céljából igénybe vegyék.

A Foktői úti laktanya ÉNY-i részén található – a Magyar Államtól megvásárlandó – terület egyik épülete szolgálja majd a vállalkozásokat. A projektet a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi minisztérium kezelésében lévő 3506/54 hrsz-ú – Kalocsa Város Önkormányzata költségére megosztott – 3,4588 hektáros területén valósítja meg a város.

A terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának lehetősége sajnálatos módon kezdetektől kizárt volt, azonban vétel vagy csereügylet eredményeként Kalocsa Városa tulajdonába kerülhet a nevezett ingatlan. A pályázatok megvalósításához többségi önkormányzati tulajdon szükséges, a Magyar Állam tulajdonán nem végezhető el a fejlesztés. Ennek érdekében folytatott tárgyalások eredményeként először a Honvédelmi Minisztérium engedélyével Kalocsa Városa megosztotta a területet, majd azóta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal zajlanak az megbeszélések a lehetséges ingatlancserét illetően. Tervek szerint 2018. januárjában önkormányzati tulajdonba kerülhet az érintett terület. A kivitelezés a 2018. év végén illetve a 2019. év elején kezdődhet meg.