ÚJABB NYERTES PÁLYÁZATOK BEJELENTÉSE A CSÜTÖRTÖKI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN

Sajtótájékoztatót tartott Kalocsa Város Önkormányzata december 14-én a Művelődési Központ sétálóutcai épületében, hogy újabb 4 nyertes pályázatról tájékoztassa a lakosságot a sajtó megjelent képviselői által. Az eseményen dr. Bálint József polgármester köszöntötte először a megjelenteket, s jelentette be, hogy Kalocsa testvérvárosával, Kúlával közösen 209 310 euró nyert az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtott támogatási igényével.

A nyertes pályázat részleteit dr. Kutnyánszky-Horváth Annamária, a pályázatkészítő cég képviselője ismertette.

Az összegből megvalósuló projekt fő célkitűzése, hogy a régió közös kulturális örökségét a gazdaságfejlesztés szolgálatába állítsa. Mivel a hagyományokat és szokásokat csak úgy lehet életben tartani, ha azokat a fiatalok számára is érdekessé teszik, a két város végcélja, hogy helyi közösségek bevonásával – kiemelt figyelmet fordítva a fiatal generációra – fellendítse kulturális turizmusát városaikban.

A projekt legfontosabb horizontális célja a fiatal, ún. „Z” generáció aktív bevonása a közösségi és kulturális tevékenységekbe, valamint a helyi értékek gazdaságélénkítő hatásának a bemutatása a fiatalok számára, közelítés, érzékenyítés által. A fő célcsoport is a fiatal, 15-30 év közötti generáció, ezen kívül a kulturális és turisztikai szektor szereplői és a vállalkozások.

A projekt által megvalósulhat a regionális és kulturális kapcsolat erősítése és továbbfejlesztése a két testvérváros, Kúla és Kalocsa között. Az eddigi meglévő együttműködést a projekt időszak alatt felváltja majd egy intenzív és folyamatos interakció, amely a projekt időszak után is fenntartható.

Az elnyert támogatásból … 2018-ban programsorozat valósul meg a két testvérvárosban, melynek nyitó és záró momentuma egy-egy Kalocsán megrendezésre kerülő konferencia lesz majd. Ezen kívül workshopok, a közös diáktábor, egy hetes szerbiai tematikus fesztivál, kenutúra és közös imázs film elkészítése is megvalósul az elnyert összegből.

A kivitelezés alatt az együttműködés interregionális jellegét nemcsak a tevékenységek, programok interkulturális elemei, valamint a kulturális gyakorlatok regionális megosztása, cseréje erősíti majd, hanem a projekt szimbolikája is, mely során a 2018-as évet a Kalocsa-Kúla Kulturális Együttműködés Évének deklarálják a résztvevők. A legtöbb program, rendezvény is ennek jegyében zajlik majd. A projekt során egy közös gasztronómia termék előállítására, népszerűsítésére és köztudatba emelésére is kísérletet tesznek a partnerek.

Az elnyert összegen 60-40 százalékos arányban osztozik Kalocsa és Kúla városa. Kalocsának 10% önkormányzati forrást és 5 % önerőt, Kúlának pedig 15% önerőt kell biztosítania a pályázathoz.

Dr. Bálint József e sajtótájékoztatón jelentette be Kalocsa Város Önkormányzatának az EFOP-4.1.9-16 kódszámú, „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű pályázatára benyújtott támogatási igényének sikeres elbírálását is, mely által 59 774 175 Ft összeget nyert városunk az egykori Zsinagóga épületének fejlesztésére.

Kalocsa Város Önkormányzata 2013-ban a Dél-alföldi Operatív Program támogatásával újította fel a Zsinagóga épületét. Bár a 2009-es pályázat eredetileg tartalmazta, hogy az épületbe liftet építsenek be, azonban a maximálisan igényelhető támogatási összeg nem nyújtott elegendő fedezetet az akadálymentesítést biztosító lift beépítésére és az üzemeltetéshez szükséges megfelelő infrastruktúra megteremtésére sem. Így a beruházás előbb említett részei 2013-ban elmaradtak. A Zsinagóga épületét immáron a Viski Károly Múzeum saját telephelyeként üzemelteti, s Vinczellér Imre állandó kiállítását tekinthetik meg benne a látogatók.

A majd 60 millió forintos beruházás során a kötelező akadálymentesítés keretében lift kerül beépítésre a felújítás második ütemének részeként. A felső szinten pengefalak és megfelelő világítás kialakításával a kiállítótér használhatóvá válik majd. A fejlesztés által megvalósul az épület műtárgyvédelemnek megfelelő árnyékolása is, mely a kiállításra kerülő festmények állagmegóvása érdekében nélkülözhetetlen. A földszinten található hátsó helyiségek összenyitásával egy nagy foglalkoztató tér kerül kialakításra, ami nagyobb gyermekcsoportok befogadására válik alkalmassá.

A Viski Károly Múzeum meglévő gyűjteményének egy jelentős része is átköltözik majd a felújítot Zsinagógába, tekintettel arra, hogy a múzeum épülete túl kicsinek bizonyul a nagy mennyiségű műtárgy és festmény gyűjtemény tárolására és a látogatók számára elérhetővé tételére.

A projekt során a foglalkoztató terekben lévő kiállítási tárgyak szakmai anyagaihoz kapcsolódó háttéranyagok bemutatását segítő, QR kód alapú tájékoztató rendszer kiépítésére kerül sor. Ezen kívül mobil eszközökön futó oktató játékok valamint együttműködést igénylő csapat és csoportjátékok (pl. szenzorhálóra épülő játékmező) kerülnek kialakításra az épületben.

A pályázat keretében beszerzésre kerül a megfelelő infrastruktúra, valamint megvalósul az épület megfelelő légkondicionálása is.

A 100 %-os támogatási intenzitású projekt kivitelezését megelőző munkálatok elvégzésére az összes elszámolható költség 13,5%-a áll az önkormányzat rendelkezésre.

Dr. Bálint József polgármester arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy Kalocsa Város Önkormányzata az oktatás területén is sikeresen pályázott az elmúlt időszakban. Az EFOP-3.2.9 –Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése címmel megjelent pályázati felhívásra benyújtott igényével Kalocsa 40 millió Ft támogatást nyert az óvodából iskolába átkerülő hátrányos helyzetű gyermekek segítésére.

A projektet összefogni és megvalósítani a Szociális Otthon fogja, hiszen az Szociális Alapellátó Hálózat ehhez az intézményhez tartozik városunkban, s ők megfelelő személyi háttérrel rendelkeznek a pályázat sikeres végrehajtásához.

A negyedik nyertes pályázatról dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója számolt be a sajtótájékoztatón.

A Kalocsa Kulturális Központ számos önálló pályázatot is benyújtott az elmúlt hónapokban, köztük az EFOP-3.7.3 – Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című pályázati kiírásra is, mellyel 50 millió Ft támogatást nyert. A Tanulási programok Kalocsán: az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása és fejlesztése nevet viselő programját az intézmény 24 hónap alatt fogja megvalósítani az elnyert forrásból.

A projekt keretében ingyenes nyelvtanfolyamokat, művészeti csoportokat, szakköröket, ismeretterjesztő előadás sorozatokat, szabad egyetemeket kíván létrehozni a KKKK. Ezen kívül két tábor is megszervezésre kerül a kalocsai gyerekek számára. Az egyik Hon és népismereti tábor lesz, ahol a kalocsai hagyományokat ismertetik meg majd a gyerekekkel, a másik pedig Zöldgerilla tábor. Ez utóbbival a vízi turizmusra szeretnék felhívni a figyelmét a szervezők, hiszen a vízi turizmus lehet Kalocsa egyik jövőbeni kitörési pontja. Ezzel a táborral szeretnék a gyerekeknek mielőbb megtanítani, hogy a természetet ismerni és tisztelni kell, s hogy mennyire fontos a sportolás is az életükben.

Dr. Bálint József polgármester a sajtótájékoztató végén bejelentette, megkezdődött az összesen 3503 fő kalocsai nyugdíjas részére történő 2000 Ft jelképes támogatás folyósítása is.

Mind az Önkormányzatnak, mind a Kulturális Központnak vannak még bent lévő, nem elbírált pályázatai. Ezek eredményeinek megérkezése esetén mind az Önkormányzat, mind az Intézmény azonnal tájékoztatni fogja a lakosságot.