Újévi Köszöntő

Kedves Kalocsai lakosok!

Az idő múlását jelző homokóra makacsul pörgeti a szemeket a keresztény időszámítás szerint, már 2015 éve. Az embereknek jó tulajdonsága, hogy egy-egy pillanatra megállnak, számvetést készítenek. A számvetés arra irányul, hogy kiértékeljék az elmúlt időszakot, évet és ez alapján meghatározzák a következő év feladatait, teendőit. Így cselekszem én is.

Bő egy évvel ezelőtt a város polgárai úgy döntöttek, hogy egy új összetételű önkormányzat irányítsa a várost. A feladatok és a pénzügyi helyzet felmérése után sok olyan intézkedést tettünk, amely visszaállította a város demokratikus működését.
Újra szabad bejárást biztosítottunk lakosságunk számára a városházára és megszüntettük a kabinet rendszert.

Szerkezeti átszervezéseket hajtottunk végre, a feleslegesen és célszerűtlenül létrehozott kft.-ket folyamatosan felszámoltuk. A költségvetésünket kiegyensúlyoztuk vagyonátcsoportosítás révén, így 2015 év közepétől megszűntek a napi pénzügyi gondjaink. A megmaradt kft.-k működését biztosítottuk.

Az előző önkormányzat által előkészített és megnyert pályázatok megvalósítása révén végrehajtottunk egy energetikai racionalizálási programot kettő óvodánál épület szigeteléseket és nyílászárók cseréjét végeztük el.

Elkészült a Szent István Gimnázium és a Bem Apó utcai szociális otthonunk hőszigetelése is, ezek eredményei most jelentkeznek, mint költségcsökkentő tényező.

Felvállaltuk és tovább folytattuk a megkezdett „ Kalocsa Szíve” idegenforgalmi célzatú programjainkat mintegy 2,2 milliárd forint értékben. A napokban megtörténtek sikeresen a műszaki átadások, a város új létesítményekkel gazdagodott, melyek kitörési pontok lehetnek a város idegenforgalmi életében. Ezeket tételesen nem kívánom felsorolni, hiszen a lakosság folyamatosan értesült az eredményekről.

2015. április hónapban indult útjára városunkban és negyven településen a Paks II atomerőmű bővítésének környezeti hatásairól szóló társadalmi konzultációk lefolytatása. Ennek következtében olyan „a városunk jövőjére nézve maghatározó cél” került meghatározásra, mint a Kalocsa –Paks Duna híd felépítése. Ezt az igényt a magyar kormány támogatta és döntött a híd megépítéséről. Jelenleg a híd tervezői előkészítése van napirenden, a megvalósulás 2018-19 években várható. Ennek a beruházásnak a megvalósulása a város fejlődését meghatározhatja 80-100 évre, ha ki tudjuk használni a hozzá kapcsolódó fejlesztési lehetőségeket.

A jövőben pályázati lehetőségeinket kihasználva bővíteni és fejlesztenünk kell az ipari parki területeket, hogy befektetők révén meginduljon a munkahelyek létesítése a városban.

Az energetikai korszerűsítéseket is folytatni kívánjuk.

A város kulturális életének megőrzése, fejlesztése és hagyományaink támogatása továbbra is kiemelt feladatunk. Büszkék vagyunk arra, hogy két értékünk a kalocsai őrölt paprika és a népművészetünk hungarikummá lett minősítve és az erről szóló elismeréseket ünnepélyes keretek között vehettünk át Budapesten.

A felsorolt eredmények nem valósulhattak volna meg a város lakosságának aktív közreműködése nélkül. Ezúttal is köszönetünket nyilvánítjuk ki az önkormányzat részéről.

A számvetés elkészítésekor nem hallgathatjuk el a város lakosságának egy meghatározott része szociális gondokkal küzd. E gondok kezelése továbbra is kiemelt feladata lesz az önkormányzatnak. Fenntartjuk a közmunka programokat és működtetjük a szociális rendszerünket és intézményeinket.

A jövőre nézve csak összefogással lehet eredményeket elérni, ennek megteremtése közös ügyünk.

E rövid, de nem teljes körű számadás azt a célt szolgálja, hogy előkészítsük az előttünk álló 2016-os évet és biztosítsuk városunk működését és fejlődését.

Ezekhez a feladatokhoz kívánok a város minden lakosának jó egészséget és boldogulást hozó új évet!

Dr. Bálint József
polgármester