Ülésezett a Közösen Kalocsáért Helyi Közösség (HACS)

A 2016-ban, 13 konzorciumi tag részvételével megalakult Közösen Kalocsáért Helyi Közösség (HACS) 2018. május 9-én tartotta soron következő ülését, az Értékeink mentén című, helyi közösségfejlesztési stratégia kapcsán.

A 2017. decemberében megítélt 250 M Ft összegű támogatás felhasználásával Kalocsa Város közösségei évtizedes álmainak megvalósulása, beteljesülése válhat valóra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program jóvoltából, ahol lehetőséghez jutnak a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) az Európai Unió támogatásával.

A HACS legutóbbi ülésén a stratégia megvalósításának kezdeti lépéseként a stratégia átdolgozása szerepelt, hiszen eredetileg 500 M Ft támogatás felhasználásával tervezett a HACS, amely összeget azonban a Támogató 50%-kal csökkentett 250 M Ft-ra, mivel rendkívül nagy részvételi szándék mutatkozott országosan a települések részéről. A HACS tagjai igyekeztek a stratégia átdolgozása során szem előtt tartani az eredetileg megfogalmazott célokat, és a felére csökkent forrásból az eredetileg tervezett tartalomból mind több elemet megtartani.

A további napirendek a HACS működésének kereteit tartalmazó dokumentumok elfogadását tartalmazták, úgy mint a Szervezeti Működési Szabályzat és a Felhívás-előkészítő Munkacsoportok és a Helyi Bíráló Bizottságok ügyrendjei és tagösszetétele.

Az ülésen elhangzott, hogy a következő feladat a helyi felhívások összeállítása lesz, melyek elfogadását, jóváhagyását követően ez év végén már az első helyi pályázatok – mint pl. a Damjanich utcai épület helyén egy közösségi ház létrehozása – akár előkészületek alatt is állhatnak.