Üzleti terv, közbeszerzési terv, közfoglalkoztatási program, régi-új múzeumigazgató – a legutóbbi testületi ülés témáiból

Az elmúlt év utolsó képviselő-testületi ülésén elsőként a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve és önkormányzati támogatása került napirendre. Arra vonatkoztak a fontosabb kérdések, hogy mennyi megtakarítást jelent a városnak a két cég összevonása, lesznek-e elbocsátások, valamint hogy miért 5 százalékos inflációs rátával számolnak.
A válaszban elhangzott, hogy 11 millió forint megtakarítás várható, és az ügyvezető megerősítette, hogy átszervezések várhatók, de elbocsátás nem. Az inflációs ráta figyelembevételére módosító javaslat hangzott el, a KSH legfrissebb adatai szerinti 3,1 százalék figyelembevételével határozzák meg az önkormányzati támogatás nagyságát. Ennek értelmében a határozatban 2019. évre vonatkozóan 370 millió 038 E Ft önkormányzati támogatási igényt fogadott el a testület. A cég beszámolóját és idei üzleti tervét elfogadták.
Ezen az ülésen tárgyalták és fogadták el a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. Az anyag tárgyalásakor képviselői kérdés hangzott el arra vonatkozóan, hogy a felsorolt fejlesztésekből melyek valósulnak meg 2019-ben. A polgármester és a műszaki osztályvezető válaszában elhangzott, hogy a táblázatban szereplő első három projekt, a többi befejezése áthúzódik 2020-ra, akár 2021-re is.
Tárgyalták még a Belügyminisztérium által meghirdetett járási Start közfoglalkoztatási munkaprogramban való 2019. évi részvételt. Elhangzott, hogy a városban egyre nehezebb a program létszámát betölteni, mert csökkent a munkanélküliek száma, és egyre többen helyezkednek el a versenyszférában. Az anyag tartalmazza, hogy míg 2012 évben 1132 fő álláskeresőből, azon belül is 465 fő ellátottból volt lehetősége az önkormányzatnak a közfoglalkoztatotti létszámot felállítania, addig 2017 évben csupán 545 főből és alig 223 ellátottból kellett a létszámot feltöltenie. A 2018. évi programot már csökkentett létszámmal indították, azaz a korábbi 190 fős program helyett 141 fővel. A 9 hónapos időszak alatt az önkormányzat a 141 fős tervezett létszámból 110 főt tudott tartósan foglalkoztatni, folyamatosan 31 fős létszámhiány mutatkozott. 2019-re tervezett létszám összesen 97 fő, márciusi kezdéssel az önkormányzat részéről 31 fő, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részéről további 66 fő foglalkoztatásba vonása történne meg.
Ezen az ülésen határoztak arról, hogy a Viski Károly Múzeum igazgatói feladatainak ellátásával a pályázó két jelölt közül újabb öt évre Romsics Imre eddigi igazgatót bízzák meg.
Döntöttek arról is, hogy egy korábban piaci alapon meghirdetett önkormányzati lakás hirdetését vonják vissza, és tartsák meg szolgálati lakás célra.
Sürgősségi napirendként tárgyalták a 2018. évi JETA pályázatok előkészítését, mert megtörtént a kiírás, február 15. a beadási határidő. Kalocsa a feltételek szerint maximum 56 millió forintra tud pályázni.
A polgármester az Egyebek között tájékoztatta a képviselőket, hogy a 65 év feletti lakosoknak kiosztásra került a 3000 Ft-os karácsonyi támogatás, valamint arról hogy a szemétszállító cég a nem szabvány zsákokban kihelyezett zöldhulladékot elszállította.