Változás a kutak engedélyezésében

Két lényeges változás történt a kutak engedélyezési eljárásában: egyik, hogy az engedély nélkül létesített kutak bírság alóli mentességi időszaka 2020. december 30-ig kitolódik, valamint kidolgozás alatt van egy speciális eljárás az illegális kutak engedélyeztetésére.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is. Emellett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. E jogalkotói intézkedésről különböző médiumokon keresztül értesült a lakosság.

A közelmúltban a Belügyminisztériumhoz több települési önkormányzat jegyzőjétől is megkeresés érkezett a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazását illetően, valamint az előírások is változtak, ezért a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok közötti eligazodás megkönnyítése és szakmai segítségnyújtás érdekében egy aktualizált tájékoztató anyagot állítottunk össze.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozásban további módosítások várhatók.

Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:

– azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

– ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

A kutak engedélyezési eljárásáról részletes aktualizált tájékoztató az alábbi linken olvasható:

Tajekoztato kutak engedelyezese

Belügyminisztérium

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság