VÁLTOZTAK A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI

Március 22-i képviselő-testületi döntés alapján április 1-gyel emelkedtek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes területeinek térítési díjai. Az áremelést a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése és a nyersanyagok árában bekövetkezett drágulás tette szükségessé, hiszen e tényezők miatt jelentős többletköltsége keletkezett az intézményeknek.

Nőtt a szociális étkeztetés intézményi térítési díja e hónap elejétől. Kapitány Lászlóné a Menza Kft. vezetője a március 22-i testületi ülésen elmondta, az általuk ellátott intézmények közül a szociális otthonokban két éve 10 %-kal, a kalocsai kórházban 3 év után tavaly 2%-kal tudták emelni díjaikat. A Kft. más forrásokból nem tudja az étkezések költségeit kiegészíteni, így a megnövekedett kiadások miatt elengedhetetlenné vált szolgáltatásaik díjainak emelése a 2017-es évben.

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja helyben fogyasztva vagy elvitel esetén 395 Ft/fő/adagról 420 Ft/fő/adag-ra nőtt április 1-től. Kiszállítás esetén 525 Ft/fő/adag helyett 560 Ft/fő/adag árral számol az intézmény. A kiszállítás költsége 130-ról 140 forintra emelkedett.

Díjváltozás történt a házi segítségnyújtás árait illetően is. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja továbbra is 1.000 Ft/óra maradt, étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén azonban a házi gondozás óradíja az eddigi 0 Ft/óráról 300 Ft/órára emelkedett. Tehát, ha az étkeztetés a házi segítségnyújtással együttesen történik, akkor a házi segítségnyújtás díja kedvezőbb.

Emelkedett az értelmi fogyatékosok napközi otthonának díja is. A napközbeni tartózkodást és ottani étkezést is igénybe vevők költsége 755 Ft/napról 780 Ft/napra változott. Az emelkedés csupán az étkezés költségében jelenik meg, így a csak napközbeni tartózkodást igénylők napidíja változatlan maradt.

Az időskorúak és demens betegek ápoló-gondozó otthoni ellátásának intézményi térítési díja 3.350 Ft/fő/nap, 100.500 Ft/fő/hó összegről 3.500 Ft/fő/nap, 105.000 Ft/fő/hóra emelkedett április 1-gyel.

Valamennyi szociális ellátás teljes önköltsége magasabb, mint az állami finanszírozás költsége, ezért az önköltség és a tényleges ár közötti különbözetet az önkormányzat finanszírozza saját költségvetéséből.