Álláshirdetés városfejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére


Kalocsai Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal
fejlesztési csoport

városfejlesztési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2021-április 1-től várhatóan 2023. június 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 32. pontja alapján település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Európai Uniós és hazai pályázatok teljes körű ügyintézése: előkészítés, megvalósítás koordinálása (beszerzések, közbeszerzések, kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók összeállítása, hatósági engedélyek beszerzése, hatósági ügyek intézése (földhivatali, építésügyi, vízügyi, közlekedési, örökségvédelmi, stb.), tervezők koordinációja, műszaki tervek véleményezése, építési beruházások nyomon követése, képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, változás-bejelentések, szerződésmódosítások adminisztrálása, stb.), fenntartási időszaki adatszolgáltatások, ellenőrzések kiszolgálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatok készítése, közreműködés a pályázatok lebonyolításában, teljes pályázati megvalósítási dokumentáció elkészítése, összeállítása támogathatósági, elszámolhatósági szempontból.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kalocsa Város Polgármestere 17/2020 (XI.17.) önkormányzati rendelete (a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évre vonatkozó illetményalapjáról szóló rendelkezései ( illetményalap 2021-ben 55.900,-Ft) az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatok lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolati példánya
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • önéletrajz a 87/2019 ( IV.23) Korm. rendelet alapján

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Erzsébet nyújt, a 06204753256 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/780-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csoportvezető és osztályvezető véleménye alapján a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozott idejű kinevezés, amely szülési szabadság idejére szól. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kalocsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.február 16.