Integrált Városfejlesztési Stratégia

Kalocsa Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2007-2013 évekre szóló, stratégiai, területi szemléletű, megvalósítási indítékú dokumentuma.

integralt_varosfejl_strat

A stratégia támaszkodik a jóváhagyott településrendezési tervekre, a város hosszú távú településfejlesztési koncepciójára. A kistérségi központ megújítása, dinamizálása alapvetően szükséges a város és térsége fejlődése érdekében. A városfejlesztési dokumentum egyik fő kiemelt célkitűzése ennek megfelelően a város térségi szerepének erősítése.