FELHÍVÁS

Kalocsa Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

KALOCSA Város Településrendezési Eszközeinek – 51. számú főút, Kalocsa és M9 gyorsforgalmi út közötti szakasz fejlesztésével összefüggő – módosítása elkészült.

Az elkészült partneri egyeztetésre szánt anyagot Kalocsa város honlapján (www.kalocsa.hu) áttanulmányozhatják. A Partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik.*

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig* Boromisza Viktor városüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető részére címezve, írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg: E-mail cím: varos@kalocsa.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve:
Dr. Filvig Géza polgármester

Melléklet letöltése

* A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról
szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján.
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kalocsa
Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./