ELKÉSZÜLT KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA, VÁRJÁK A LAKOSSÁG ÉSZREVÉTELEIT

FELHÍVÁS!

Kalocsa Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
– Kalocsa – Kiskőrös közötti kerékpárút fejlesztése érdekében történő –
MÓDOSÍTÁSA elkészült.

Az elkészült anyagot a innen, az E‐TÉR felületen és a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben
áttanulmányozhatják. A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket
jelen Felhívás megjelenésétől számított 10 napon belül írásban
az E‐TÉR felületre közvetlenül feltöltve, vagy az alábbi címen tehetik meg:

Boromisza Viktor osztályvezető úr részére
E‐mail: varos@kalocsa.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve:
dr. Filvig Géza polgármester

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (1)‐(3)
bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek
működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló
146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§‐ának figyelembevételével jelenik meg./