Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések 2021

1/2021 határozat – Bérleti díj elengedése

2/2021 határozat – Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Zrínyi Utcai Bölcsőde munkatervének elfogadása

3/2021 határozat – települési támogatás – zárt

4/2021 határozat – Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások működési engedélye

5-7/2021 határozat – települési támogatás- zárt

8/2021 határozat – Tulajdonosi hozzájárulás a Szentháromság tér felújítása, kivitelezési munkálatainak II.és III.ütemben történő megvalósításához

9/2021 határozat – A 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási program költségeinek, valamint a 218/2020. számú 2020.december 17-én kelt polgármesteri határozat módosítása

10/2021 határozat – Előterjesztés bérleti díj elengedésére 

11/2021 határozat – “Kalocsa” név használatának engedélyezése

12/2021 határozat – “Kalocsa” név használatának engedélyezése

13-17/2021 határozat – települési támogatás -zárt

18/2021 határozat – Kalocsa Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2021. évi támogatási igénye

19/2021 határozat – szociális alapon kiutalt bérlakás felülvizsgálata – zárt

20/2021 határozat – Ingatlanok értékesítése (3027/3 hrsz, 3027/4 hrsz

21/2021 határozat – 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási program – Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

22-37/2021 határozat – települési támogatás -zárt

38/2021 határozat – Pályázat benyújtása Óvodafejlesztés III. ütem a Jövőnk Energiája Térségfejlesztés Alapítványhoz

39/2021 határozat – Lakásbérleti szerződés újrakötéseméltányossági kérelem alapján – zárt

40-41/2021 határozat – szociális alapon kiutalt bérlakás felülvizsgálata – zárt

42/2021 határozat – Kalocsa-Foktő Repülőtér használatába adása

43/2021 határozat – szociális alapon kiutalt bérlakás felüvizsgálata – zárt

44-47/2021 határozat – települési támogatás – zárt

48/2021 határozat – szociális alapon kiutalt bérlakás felülvizsgálata -zárt

49/2021 határozat – Kalocsa, Árendás u.38. szám alatti ingatlan adásvétele

50/2021 határozat  – Bérleti szerződés meghosszabbítása Kalocsa, Negyvennyolcasok tere 4.sz. 

51-56/2021 határozat – települési támogatás -zárt

57/2021 határozat – Általános iskolai körzetek tervezetének véleményezése

58/2021 határozat – Beszámoló vagyongazdálkodás körében hozott döntésekről

59/2021 határozat – szociális alapon kiutalt bérlakás felülvizsgálata -zárt

60-63/2021 határozat – települési támogatás -zárt

64/2021 határozat – Eszközök átvétele(Kalocsai Fegyház és Börtön felajánlása)

65-66/2021 határozat – szociális önkormányzati lakásigény kérelem – zárt

67/2021 határozat – JETA-60-2020 azonosító számú Óvodafejlesztés III. ütem elnevezésű pályázat 

68/2021 határozat – Pályázat benyújtása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából vissza nem térítendő támogatás a víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére című pályázati felhívásra.

69/2021 határozat – Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2020. évi beszámolójának elfogadása

70/2021 határozat – Üzlethelyiség karbantartásának kérelme

71-85/2021 határozat – települési támogatás -zárt

86/2021 határozat – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.

87/2021 határozat – Bérleti szerződés meghosszabbítása – zárt

88/2021 határozat – Szociális önkormányzati lakásigény kérelem -zárt

89/2021 határozat – KFC tulajdonosi hozzájárulás sportfejlesztéshez

90/2021 határozat – Méhecskék tulajdonosi hozzájárulás sportfejlesztéshez

91/2021 határozat – Méhecskék tulajdonosi hozzájárulás sportfejlesztéshez

92/2021 határozat – Beszámoló vagyongazdálkodás körében hozott döntésekről (GTB)

93/2021 határozat – A kalocsai 3025/54, 3025/58 és a 3025/59 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése

94/2021 határozat – Ingatlanok értékesítése (9869/2 hrsz, 0550/11 hrsz) – számelírás miatt javított

95/2021 határozat – 2021.évi költségvetési kitekintő határozat

96-101/2021 határozat – települési támogatás -zárt

102-106/2021 határozat – nyelvvizsgadíj térítés – zárt

107/2021 határozat – bérleti szerződés meghosszabítása – zárt

108/2021 határozat – Kalocsa, Kossuth L.u.41. bérbeadása Kalocsai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére

109/2021 hatáozat – Viski Károly Múzeum 2020. évi beszámolójának, valamint 2021. évi munkatervének elfogadása

110/2021 határozat – 65 év felettiek önkormányzati támogatása

111/2021 hatrározat – Óvodai csoportok ideiglenes áthelyezése

112-116/2021 határozat – települési támogatás -zárt

117/2021 határozat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021″ pályázat benyújtása a Belügyminisztérium kiírására

118/2021 határozat – Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

119/2021 határozat – Véleményezési jog gyakorlása intézményi átszervezésről

120-121/2021 határozat – települési támogatás -zárt

122/2021 határozat – Dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálata

123/2021 határozat – köztemetés – zárt

124/2021 határozat – Kalocsa város településrendezési eszközeinek az 51. sz. főút fejlesztése érdekében történő módosításának elindítása

125/2021 határozat – 2021. évi közbeszerzési terv összeállítása

126-127/2021 határozat – települési támogatás – zárt

128/2021 határozat – Óvodai csoportok ideiglenes áthelyezése

129/2021 határozat – “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021.” pályázat hiánypótlása – 117/2021.sz. határozat módosítása

130/2021 határozat – Óvodai és Bölcsöde Alapító Okirat módosítás

131-133/2021 határozat – települési támogatás – zárt

134/2021 határozat – Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagjára javaslattétel

135-137/2021 határozat – települési támogatás – zárt

138/2021 határozat – Bérleti szerződés Kalocsa, Martinovics u.2. (Városi Sportcsarnok büfé) meghosszabbítása

139/2021 határozat – Kalocsa Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft éves beszámolójának elfogadása

140/2021 határozat – Bérleti szerződés hosszabbítása Kalocsa Kiss J.u.2. (sportpálya büfé)

141/2021 határozat – Bérleti jog átadása Kalocsa, Búzapiac tér (hrsz.89.)

142/2021 határozat – Támogatási szempontok és szempontrendszer elfogadása   Előterjesztés

143/2021 határozat – 2021. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcím tekintetében – pályázat benyújtása

144/2021 határozat – Haszonbérleti szerződés meghosszabbítása Kalocsa, Móra F.u.101. Sebestyén Katalin

145/2021 határozat – Köztemetés – zárt

146/2021 határozat – Sport működési támogatás Aero Club Foktő Kalocsa ACFK Egyesület

147/2021 határozat – Sport működési támogatás Aeroport Kalocsa Egyesület

148/2021 határozat – Sport működési támogatás KFC Kalocsa

149/2021 határozat – Sport működési támogatás Méhecskék Sport Egyesület

150/2021 határozat – Sport működési támogatás KKC Kalocsa

151/2021 határozat – Sport működési támogatás Gézengúz UKC Kalocsa

152/2021 határozat – Sport működési támogatás Kalocsai Úszó és Vizilabda Egyesület

153/2021 határozat – Sport működési támogatás Hajnal és Baráti Kör lovas Sport Egyesület

154/2021 határozat – Sport működési támogatás Tenisz Egyesület Kalocsa

155/2021 határozat – Sport működési támogatás Küzdősport és Földharc Egyesület

156/2021 határozat – Sport működési támogatás Sárköz Íjász Egyesület

157/2021 határozat – Sport működési támogatás Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület

158/2021 határozat – Sport működési támogatás Küzdősport és Kulturális Egyesület

159/2021 határozat – Sport működési támogatás Gerilla KAGESZ

160/2021 határozat – Sport működési támogatás Logikusak(k)

161/2021 határozat – Sport működési támogatás KSE

162/2021 határozat – Sport működési támogatás Kalocsai Földön Futók Sportegyesület

163/2021 határozat – bérleti szerződés meghosszabbítása – zárt

164-166 határozat – települési támogatás – zárt

167/2021 határozat – Követelés engedményezése kalocsai 4545.hrsz alatti ingatlanban

168/2021 határozat – Megállapodás megkötése a Molnár Ferenc Sport és Szabadidőközpont területén létesített kézilabda pálya vonatkozásában

169/2021 határozat – Tagóvodák és bölcsőde zárva tartása

170/2021 határozat – települési támogatás – zárt

171/2021 határozat – Méhecskék Sport Egyesület támogatása

172/2021 határozat – Kalocsa Város Településrendezési Eszközeinek – 5125.jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő-Bátya) megvalósításával összefüggő- módosítása vonatkozásában döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról és környezeti vizsgálat szükségességéről I.

173/2021 határozat – Kalocsa Város Településrendezési Eszközeinek – 5125.jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő-Bátya) megvalósításával összefüggő- módosítása vonatkozásában döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról és környezeti vizsgálat szükségességéről II.

174/2021 határozat – Inzsinyirringovaja Kompanyija “ASE” RT. Magyarországi Fióktelepe által nyújtott vissza nem térítendő támogatása a KFC részére

175/2021 határozat – Inzsinyirringovaja Kompanyija “ASE” RT. Magyarországi Fióktelepe által nyújtott vissza nem térítendő támogatása a a KIK Kft részére

176/2021 határozat – JETA-71-2018 Óvodafejlesztés II.ütemhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás indítása

177/2021 határozat – települési támogatás (zárt)

178/2021 határozat – Kék Madár a Beteg Gyerekekért alapítvány támogatása

179-180/2021 határozat – nyelvvizsgadíj térítés (zárt)

181/2021 határozat – Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központjának 2020. évi szakmai beszámolója

182/2021 határozat – Beszámoló a Bölcsőde 2020.évi szakmai munkájáról

183/2021 határozat – Viski Károly Múzeum 2021. évi munkatervének elfogadása

184/2021 határozat – Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi beszámolója

185/2021 határozat – Kalocsa, Damjanich utca 7. 101. hrsz-on lévő ingatlan (vízparti közösségi ház) üzemeltetésére történő átadása

186/2021 határozat – 2021.évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcím tekintetében pályázat hiánypótlása- 143/2021. sz. határozat módosítása

187/2021 határozat – Ingatlan adás-vétel (Kalocsa belterület 3071/3 hrsz. Szalatnayné Székely Katalin)

188/2021 határozat – Nyelvvizsga térítés (zárt)

189/2021 határozat – Összefoglaló évesellenőrzési jelentés 2020.évre vonatkozóan, intézmények

190/2021 határozat – Dr. Szobonya Zoltán Emléklap javaslat

191/2021 határozat – Kalocsai Polgárőr Egyesület kérelme

192/2021 határozat – Kalocsai Nyugdíjasok Egyesületének kérelme

193-194/2021 határozat -települési támogatás (zárt)

195/2021 határozat –  Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Átszervezése

196/2021 határozat – Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Átszervezése( alapító okirat mód)

197/2021 határozat – Kalocsa Város Integrált Településifejlesztési Stratégiájának (ITS) 1. sz. módosítás jóváhagyása

198/2021 határozat – “Kalocsa város közvilágítási hálózatának energiaellátása 2021.” tárgyában lefolytatott szerzési eljárás – nyertes kihirdetése

199/2021 határozat – települési támogatás – zárt

200/2021 határozat – Kalocsa város területén 2021.évben esedékes kártevőirtási munkálatok elvégzése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás – nyertes hirdetése

201/2021 határozat – Időkorlátos parkolási zóna kiterjesztése

202/2021 határozat – Közművelődési feladatok átszervezése

203/2021 határozat – Kalocsai Polgármesteri Hivatal átszervezése

204/2021 határozat – Önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Innovációs Központ Nonprofiit Kft.gazdasági társaság egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

205/2021 határozat – Átfogó értékelés a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

206/2021 határozat – települési támogatás – zárt

207/2021 határozat – köztemetés – zárt

208/2021 határozat – “Év tanulója” , “Kiváló tanulók” és “Kiváló pedagógusok” elismerése

209-211/2021 határozatok – bérlakás döntések  – zárt

212/2021 határozat – Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvíz-közmű Önkormányzati Társulás megszüntetése

213- 218/2021 határozatok – települési támogatás – zárt

219/2021 határozat – Önkormányzati lakóingatlan bérbeadására pályázat kiírása(Kalocsa, Csokonai u.13.)

220/2021 határozat – Kalocsa Város Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi utak karbantartása, kátyúzása tárgyában lefolytaott beszerzési eljárás- nyertes hirdetése

221/2021 határozat – Bács-Kiskun Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány alapító okirat módosítása

222/2021 határozat – köztemetés – zárt

223/2021 határozat – települési támogatás – zárt

224/2021 határozat -Városi kitüntető díjak adományozása- zárt

225/2021 határozat – Támogatási kérelem benyújtása az Ifjúsági ház épületének óvodává történő átalakítása érdekében