2017. ÉVI KÖZMEGHALLGATÁS A VÁROSHÁZÁN

December 7-én tartotta Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi közmeghallgatását a Városháza dísztermében. A közmeghallgatás dr. Bálint József polgármester 2016. évi közmeghallgatáson felmerült kérdésekkel s azok megoldásával kapcsolatos beszámolójával kezdődött, majd ismertette a 2017-ben Kalocsán megvalósult fejlesztéseket s a közeljövőt érintő terveket is.

A 2016-os közmeghallgatáson felmerült belvárosunk közlekedésének témája. A testület foglakozott a belváros közlekedési rendjének átgondolásával. A jelenlegi állapot a testület döntése.

A Csajda-kerttel kapcsolatban a Parkgondozó Kft. elvégezte a szükséges kertészeti munkákat, rendbe tette az aljnövényzetet, és felújította a kert padjait.  Ez utóbbi a város több pontján is megtörtént, éppen úgy, mint az új szemétgyűjtő edények kihelyezése.

Az Uszoda környéke a folyamatos odafigyelés miatt szintén rendezett lett, a hozzá tartozó zöldterület karbantartása is állandó, nem csupán a vendégek részérői látogatott részeken.

A temetőben a ravatalozó mögött felújításra kerültek a közlekedő utak. A stációknál lévő tuja növényzet sajnos, nem tudni, hogy miért, folyamatosan kipusztul.

A Paksi közi vasúti átjáró ügyében előrehaladott tárgyalások folynak. 2018. első negyedévében meg fognak valósulni a munkálatok.

A város fáinak kérdésével is foglalkozott képviselő-testületünk. Elkészült egy fásítási terv, melyet egyszerre természetesen nem lehet végrehajtani. A fák cseréjére több ütemben kerül sor.

A 2016-os közmeghallgatáson kifogásolt utcanévtábla leszerelésre került a börtön faláról.

Az utcanév táblák felújítását is vizsgálta a testület, de mivel a cseréjükre kalkulált költség nagyon magas, részleges felújításuk lehetséges ütemezve. Képviselő-testületünk tervezi, hogy a városban további táblákat helyez el azokról a Kalocsához köthető jelentős személyekről, akikről közterület is lett elnevezve, mint a dr. Márkus Ferenc utca esetében.

A Tájház és környéke már rendezett, tájékoztató táblák elhelyezésével még adós az Önkormányzat.

A polgármester arról is beszámolt a megjelenteknek, hogy bár jogszabályváltozás miatt módosult városunk Piac rendelete, s megszűntek a napi kispiacok Kalocsán, az önkormányzat termelői kispiac kialakítására keres lehetőséget a Széchenyi út környékén.

Az elmúlt évi közmeghallgatáson felmerült témák felelevenítése után a 2017-es évi fejlesztések összefoglalója következett.

Teljes mértékben saját forrásból létesült az Érsekkertben egy 13 kamerából álló térfigyelő rendszer, mintegy 6 millió Ft összegben. A fejlesztést az RHK finanszírozta 100%-ban.

JETA – Komplett rendezvénytechnika biztosítása a XXVIII. Kalocsai Paprikafesztiválhoz: a 2017. januárjában benyújtott nyertes pályázat közel 1 millió Ft összeggel járult hozzá a 2017. évi Paprikafesztivál megrendezéséhez.

JETA – Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda fejlesztési projektötlet részletes terveinek elkészítése: a 2017. januárjában benyújtott pályázat eredményeként 5 millió Ft támogatási összeg (és  ~1,3 M Ft önerő) felhasználásával 2017. nyarára elkészült az új uszodakomplexumot megálmodó megvalósíthatósági tanulmány és tanulmányterv. A tervek bemutatásra kerültek a lakosság számára. Az uszoda fejlesztése az önkormányzat középtávú tervei között szerepel, s a Paks II. kerítésen kívüli fejlesztések keretében szeretné megvalósítani a város.

JETA – Bem Apó Utcai Tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása: a 2017. januárjában benyújtott (75%-os intezitású) 40 millió Ft keretösszegű pályázat eredményeként lezárult a Bem utcai óvoda épületének energetikai fejlesztése. (Lapostetős épületrész hő és vízszigetelése, az épületek homlokzati hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, a teljes fűtési rendszer korszerűsítése, kazáncsere és a teljes szekunder oldal újravezetékezése, az építési munkák (nyílászáró- és vezetékcserék) nyomán szükségessé váló teljes festés.) Az óvoda már visszaköltözött saját helyére. A felújított épület ünnepélyes átadására december 15-én kerül sor.

GINOP-7.1.2 – Bejárható Magyarország (Meszesi Duna-part fejlesztése): A 2016. évben a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel konzorciumban benyújtott és elnyert, 36 millió Ft összegű támogatás felhasználásával az önkormányzati tulajdonában lévő Duna-parti területen található épület elbontásával, új építésével tervezi javítani városunk az aktívturisztikai infrastrukturális ellátottságot. Az építés mellett kajakok és vonta beszerzése is megvalósul. Jelenleg a tervezési folyamat és a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A kivitelezés 2018-ban kezdődhet meg.

Nemzetgazdasági Minisztérium pályázat – Konyhafejlesztés, Kalocsa Jókai u. 1. szám alatti konyha: Az élelmiszer-biztonsági felügyelő által előírt felújítási (gépészeti és építőmesteri) munkák és a 2016. évben beszerzett új gázüzemű főzőüstök infrastrukturális követelmények kielégítése mellett új sütő-, főző- és tisztító berendezések beszerzése is megvalósult a Nemzetgazdasági Minisztériumtól elnyert támogatás segítségével. (~19 millió Ft támogatás; ~3,7 millió Ft önerő) Az összeget önkormányzatunk megelőlegezte, majd a pályázat pozitív elbírálása után utólag hívta le.

TOP-1.1.1 – Iparfejlesztés: a 800 millió Ft összköltségű pályázat támogatási szerződése 2017. októberében lépett hatályba. Eredményeként a Foktői úti laktanya ÉNY-i részén található – a Magyar Államtól megvásárlandó – ~ 3,5 hektáros terület ipari célra történő fejlesztése valósul meg. (Gazdasági épületek felújítása, irodaház építése).

Ovi-Foci pályázat: 2017. márciusában nyújtott be városunk támogatási igényt az Ovi-Foci program keretében. Tervek szerint a Zöldfa Utcai Tagóvodában létesülhet mini multifunkcionális pálya. A projekthez Önkormányzatunk közel 4 millió Ft önerőt biztosít. A pályázatot még nem bírálták el.

TOP-1.4.1 – Óvodafejlesztés: 2017. augusztusban nyújtott be önkormányzatunk 400 millió Ft összegű támogatási igényt, melyből 75 fő férőhellyel rendelkező – kiszolgáló helyiségeit (nevelői irodák, étkező, orvosi szoba, stb.) tekintve 150 férőhelyet ellátni képes – óvodát tudna városunk építeni. Az eredetileg tervezett, 150 fős óvoda két ütemben épülne meg. A második ütem megvalósításához forrást keres az önkormányzat. A pályázatot még nem bírálták el.

TOP-2.1.3 – Vízvédelmi rendszerek fejlesztése (csapadékvíz elvezetés): 2017. júliusában nyújtott be városunk 200 millió Ft összegű támogatási igényt, melyből a Foktői úton záportározót, a Kertvárosban pedig számos utcára kiterjedő, összefüggő vízelvezető rendszert tervez kiépíteni, fejleszteni, felújítani. A pályázatot még nem bírálták el.

TOP-4.2.1 – Szociális alapszolgáltatás fejlesztése: 2017. júliusában nyújtott be 202 millió Ft összegű támogatási igényt önkormányzatunk, melyből a Malom utcai – jelenleg üresen álló, egykori értelmi fogyatékos otthon – épületének felújítását tervezi. Pozitív elbírálás esetén az újjáépített épületben a város szociális alapszolgáltatásai kapnak majd helyet (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, család és gyermekjóléti központ, család és gyermekjóléti szolgálat).

TOP-1.1.2 – Inkubátorház fejlesztése: 2017. májusában nyújtott be városunk 220 millió Ft összegű támogatási igényt, amelynek felhasználásával kezdő vállalkozások indulását kívánja támogatni. A tervek szerint a Foktői úti laktanya ÉNY-i részén található – a Magyar Államtól megvásárlandó – terület egyik épülete szolgálja majd a vállalkozásokat. 2018. január közepéig birtokba szeretné venni a önkormányzatunk a területet, melyet követően a tervezési munkálatok is megkezdődhetnének. A pályázatot még nem bírálták el.

EFOP-4.1.7 – Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi u. 82. szám alatti Közösségi Ház padlásterében: a 2017. áprilisában benyújtott pályázati anyag szerint közel 21 millió Ft bekerülési költség mellett a Hunyadi utcai Közösségi Ház padlásterében multifunkciós klubhelyiség kialakítását tervezi önkormányzatunk. A pályázatot még nem bírálták el.

EFOP-4.1.9 – A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései (Zsinagóga épületének fejlesztése): a 2017. márciusában benyújtott pályázati anyag szerint 60 millió Ft bekerülési költség mellett a Zsinagóga épületének részleges átépítését, kiállítótér, foglalkoztató tér létrehozását, informatikai infrastruktúra fejlesztését tervezi városunk.

Elektromos töltőállomás létesítése: a Jedlik Ányos Terv keretében benyújtott Önkormányzati pályázatot végül visszavonta a képviselő-testületünk, azonban a Magyar Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft. díjmentesen vállalta a töltő telepítését és üzemeltetését egyaránt.

MKSZ – Eperföldi tornaterem felújítása: a Magyar Kézilabda Szövetség felhívására benyújtott pályázattól végül elállt Önkormányzatunk, mivel a kezdetben tervezett önerő összege folyamatosan emelkedett.

Dr. Bálint József polgármester fejlesztésekről szóló tájékoztatójában beszélt arról is, hogy városunk ez év októberében Dunaszentbenedekkel, Géderlakkal, Ordassal, Öregcsertővel, Szakmárral, Uszóddal és Újtelekkel konzorciumot alkotva pályázott és nyert az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” címmel megjelent pályázati kiírásán. A 400 millió Ft-ból megvalósuló projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

Szintén októberben érkezett hír a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár, a Magyar Női Unió Egyesület és az Együtt Európáért Alapítvány konzorcium által elnyert mintegy 200 millió forint támogatásáról, melyet az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívására benyújtott pályázatával nyert el a hármas.

A Polgármester beszámolt arról is, hogy Kalocsa 141 millió Ft támogatásra pályázhat 2017-ben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál. A támogatási igény tervezetek alapján – melyeket képviselő-testületünknek jóvá kell hagynia azok benyújtása előtt – az újonnan épülő óvoda második üteme, a Róna utca közvilágításának fejlesztése, egy, a Református Egyházzal közös pályázat, a Parkgondozó Kft. kiköltözése után felszabaduló területrész hasznosításáról szóló tanulmányterv elkészítése és a 2018. évi Paprikafesztivál támogatása valósulhat meg. Az igények benyújtási határideje január 31.

A Paks II. kerítésen kívüli fejlesztésekkel kapcsolatban dr. Bálint József elmondta, 2018. év elején folytatódnak a térségben megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos tárgyalások. A 2022-ig megvalósuló kerítésen kívüli projekteken kívül állami beruházásokat is végrehajtanak ez idő alatt a térségben. Sor kerül az 51-es elkerülő út megépítésére, a Dunapataj-Foktő közötti útszakasz, Kalocsa belterületének és az 51-es út M9-es körforgóig tartó szakaszának felújítására is.

A Nemzeti Fejlesztési Iroda irányítása alatt jelenleg is folynak a Kalocsa-Paks Duna-híd tervezési munkálatai. November 4-én kerültek aláírására a tervezői szerződések, jelenleg pedig a környezetvédelmi tanulmányterv elkészítésén dolgoznak a szakemberek.

A Kalocsát érintő fejlesztésekről tartott beszámolóját követően dr. Bálint József a lakosságnak adta át a szót, így a megjelenteknek lehetősége volt elmondani városunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket, panaszaikat.

A felszólalók többek között a közvilágítással, gyógyfürdővel, a Csajda-kert sétányaival, az új uszoda kivitelezésével, a Zöldfa Utcai Ovi kerítésének lefestésével, utca- és közlekedési táblákkal, állattartással és az új elkerülő úttal kapcsolatban tették fel kérdéseiket.

Varga János fajszi lakos saját találmányú csüngő fűszerpaprika szedő gépét kínálta eladásra vállalkozások számára a közmeghallgatáson. Az úr elérhetősége elkérhető a Polgármesteri Hivatalban.

A közmeghallgatáson felmerült témakörökkel ezúttal is foglalkozni fog képviselő-testületünk, hogy mielőbb megoldódhassanak a várost érintő problémák.