TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009 – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

A projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009
A projekt címe: „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”
Kedvezményezett: Kalocsa Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 75.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: Jelen projekt átfogó célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, amely során a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Továbbá az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, anti-diszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

Folyamatos szociális munka megteremtése, pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata. A szociális munkások a felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége, szociális munkások szupervíziója. A foglalkoztatás elősegítése, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése, foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése.

Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok. Ezt a célt segíti az utcabizalmi foglalkoztatása. Egészségügyi programokkal hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz. Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.), jogi tanácsadás. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

A projektet Kalocsa Város Önkormányzata és Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központja konzorciumi formában valósítja meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 05. 31.