ÁLLANDÓ VINCZELLÉR-KIÁLLÍTÁS NYÍLIK A ZSINAGÓGÁBAN

Vinczellér Imre, a Kalocsán valamint Budapesten élő és alkotó festőművész 15 képből álló gyűjteményt ajánlott fel városunknak állandó kiállítás létrehozására. A tárlat kialakítását január 26-i ülésén képviselő-testületünk is támogatta, így hamarosan mindenki számára megtekinthetővé vállnak az értékes alkotások.

 „Életterem két legfontosabb pólusa az őseim házát magába foglaló kisváros, Kalocsa, valamint tanulmányaim és szakmai életem legfőbb színtere, Budapest. E két várost nemcsak a Duna természeti ereje hozza kapcsolatba egymással, de szerepét, üzenetét életemben egybemosta az idő. Utazásaim után mindig ide térek vissza: a kalocsai műterem vagy egyes műemlékekként jelölt fővárosi épületek ódon falai közé, amelyek famíliám keze nyomát őrzik” – írta magáról a festő.

A kortárs magyar képzőművészet meghatározó személyiségeként Vinczellér Imre festői pályája önálló, zárt életmű, melyet a kora és művészi témái közötti paradoxon jellemez. Többször egyenesen Raffaellót, Rembrandtot, Csontváryt, Gulácsyt vagy Tóth Menyhértet emeli be festői rekvizitumokkal rendelkező képeibe, néha öntudatlanul is provokatív szándékkal.

A művész alkotásaiból nyíló állandó tárlat a Zsinagóga földszinti helyiségében kap helyet. A festmények a város tulajdonát képezik, s a Viski Károly Múzeum gyűjteményének részeként kerülnek leltárba, így a múzeum feladata lesz a kiállítás megszervezése és jövőbeni működtetése is.

Vinczellér Imre állandó kiállítása hamarosan, heti 3-4 napon várja majd látogatóit a Hunyadi János utcai épületben.