Településrendezési terv

A Településfejlesztési Koncepció a településrendezési tervnek az előzménye illetve megalapozása, amely tartalmazza az önkormányzat rendszerbe foglalat településfejlesztési döntéseit, szándékait.

A Településfejlesztési Koncepciót az önkormányzat munkabizottságainak, a jelentősebb intézmények és gazdálkodó egységek, politikai és civil szervezetek vezetőinek, képviselőinek javaslatai alapján, a településrendezési tervhez készülő vizsgálatok, és a témában korábban készített dokumentumok felhasználásával készült.

A város Településfejlesztési Koncepcióját hosszú távra, 15 éves időtávlatra, 2018-ig tervezi a város, nagy távlatú kitekintésekkel. A településrendezés célja olyan folyamat elindítása, amely mind gazdaságilag, mind a települési környezet oldaláról felpezsdíti a város életét. Munkahelyek számbeli és minőségi fejlesztésével, vonzó települési környezettel, továbbtanulási lehetőségekkel ösztönzi a fiatalok itt maradását, a kulturális és természeti adottságok kiaknázásával szélesíti a rekreáció, az idegenforgalom lehetőségeit.