Kalocsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet Kalocsai Közétkeztetési Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Kalocsa Város Önkományzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Közétkeztetési Intézmény intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.március 1-től 2027. február 28.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közétkeztetési önkormányzati feladatok ellátására létrehozott intézmény vezetése, a dolgozók munkájának szervezése, felügyelete, ellenőrzése. A mindenkor hatályos élelmiszer biztonsági szabályozások nyomon követése, intézményben történő alkalmazása. HACCP rendszer működtetése. Árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Étlaptervezés az egészséges étkeztetéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vételével.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 • Pályázati feltételek:
 • Főiskola,
 • közétkeztetés területén szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság
 • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • Gyakorlati idő igazolás
 • Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja
 • Alkalmazás esetén: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Kiss Csaba nyújt, a 0678-601-300/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkományzata címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/4866/2021 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Dr Kiss Csaba, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Gazdaság és Turizmusfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a pályázatokról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
vezetői pótlék az illetményalap 500%-a( 100.000,-Ft), az illetménypótlék 110.000,-Ft

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 26.