ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL, VÁLTOZATLANUL MŰKÖDIK TOVÁBB AZ ORVOSI ÜGYELET KALOCSÁN

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától határozatlan időre feladatátadási/átvállalási szerződést kötött a MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a háziorvosi/házi gyermekorvosi alapellátás központi orvosi ügyeletének ellátására.

A Szolgáltató eddig kormányrendelet által meghatározott finanszírozási összegből működtette az ügyeletet, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEP) által biztosított keret azonban önmagában nem fedezi az ügyelet működési költségeit, így a MorrowMedical vezérigazgatója kezdeményezte, hogy az ügyeletben részt vevő önkormányzatok a NEP által fizetett díjon felül támogassák az ügyelet működtetését.

A 2014. óta bekövetkezett gyógyszer- és üzemanyagár növekedés valamint a többlépcsős, jelenleg is folyamatban lévő béremelések miatt támogatás nélkül a kalocsai ügyeletben csupán egy orvos finanszírozását tudja megoldani állami támogatásából a Zrt., a csökkent orvos létszám pedig a sürgősségi ellátást igénylők hosszabb várakozását eredményezné a körzetben.

A Kalocsai járás önkormányzatai és a Szolgáltató között folyt megbeszélések eredményeként végül az a döntés született, hogy a központi háziorvosi ügyelet változatlan feltételekkel történő biztosítása érdekében az érintett települések hozzájárulnak az ügyeleti ellátás további működtetéséhez. Képviselő-testületünk döntése alapján 2017. január 1. napjától önkormányzatunk 10 Ft/hó/fő összegben támogatja a háziorvosi- és házi gyermekorvosi ügyelet működését városunkban.