PÁLYÁZAT A KALOCSA, KUNSZT JÓZSEF U. 8. SZÁM ALATTI, ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ GARÁZS ÜZLETI ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

Kalocsai Vagyonhasznosítási és könyvvezető korlátolt felelősségű társaság

Pályázat útján meghirdeti

 

Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. kezelésébe hasznosításra átadott, a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 1045 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 8. szám alatt található 17 m2 alapterületű garázs bérbeadását Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottsága 18/2018. GMB. h. számú határozata alapján.

Helyiség műszaki jellemzői:

Elhelyezkedése: társasház belső udvarában

Alapterülete: 17 m2

Kialakítása: szerelőaknával rendelkezik

 Helyiség felhasználása: garázs

Közmű nincs bevezetve

Fizetendő helyiség bérleti díj mértékének alsó határa: bruttó 10 000 Ft/hó

A bérleti díj nem tartalmazza a helyiség közüzemi költségeit (víz, villany, fűtés, stb…).

Pályázat elbírálásának alapja: megajánlott legmagasabb bérleti díj

Bérbeadás jellege: üzleti alapon történő bérbeadás

Bérbeadás időtartama: 2 év, 30 napos felmondási idővel

Bérbeadás feltételei:

  • a helyiség bérleti jogának megszerzéséért 3 hónap bérleti díjjal megegyező mértékű díj megfizetése a bérlő részéről, mely összeget a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. házipénztárába kell megfizetni szerződéskötéskor.
  • az eljárási költség-fizetési kötelezettség a helyiség bérleti díj mértékének alsó határa díjának 1 hónapra eső összegének megfizetése a pályázó részéről, mely összeget a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. házi pénztárába kell megfizetni a pályázat benyújtásakor egyidejűleg. A pályázó a befizetést követően tanúsító elismervényt kap, melyet a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március hó 12. nap 12.00 óra

A pályázat benyújtás lehetősége: írásban, papír alapon, zárt borítékban

A pályázatnak tartalmaznia kell a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006.(IV.22.) számú önkormányzati rendelet 36. §-a alapján:

  • pályázatot benyújtó személy neve, címe és telefonszáma
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

A pályázat elbírálásának  TERVEZETT ideje: 2018. március hó 19. nap 15.00 órai kezdettel a Kalocsa, Szent István kir. út 35. 33-as termében

A pályázat elbírálására jogosult személy: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottsága

A pályázat benyújtásának helye:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft., 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. titkárság

A pályázati kiírást szabályozza: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006.(VI.22.) lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelete

További információ:

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-nél vagy a 06-20/277-3435 telefonszámon lehet kérni.