Siker a bölcsődefejlesztési pályázaton – 48 milliót nyert városunk

Tegnap érkezett a döntésről az értesítés: a város bölcsődefejlesztésre beadott pályázata kedvező elbírálást kapott, a Támogatói Okirat szerint 47 millió 870 ezer 685 forint támogatásban részesül Kalocsa város a központi költségvetésből e célra.

Előzmények: A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó, a települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására. Az utóbbi négy évben a bölcsődés korú kisgyermekek létszámában növekedési tendencia mutatkozott városunkban, mely a bölcsődei férőhelyekre jelentkezők számának növekedésében is nyomon követhető. Az igények kielégítésére szükségessé vált a meglévő bölcsődei épület felújításával, átalakításával a bölcsődei férőhelyek számának növelése. Ezt tartalmazta az az előterjesztés, melyet a képviselő-testület 2018. október 28-i ülésén tárgyalt, és úgy döntött, hogy beadja a férőhely bővítésre a pályázatot (szóba került ugyanezen ülésen, hogy nem elvetve azt a lehetőséget sem, hogy ha igény mutatkozik rá, akkor új bölcsőde építése is szóba kerülhet a későbbiekben egy erre kiírt pályázat keretében).

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Zrínyi utcai bölcsődéjének épülete alkalmas arra, hogy a pályázati felhívásban önállóan támogatható tevékenységek között említett felújítást, átépítést követően a jelenlegi 33 férőhely mellett további 12 fő kisgyermek ellátását biztosítsa.

A rendelkezésre álló – jelenleg is osztott formában használt – tornaterem végleges kettéválasztásával lehetőség nyílik egy új csoportszoba kialakítására, egy 50 négyzetméteres tornaszoba megtartása mellett, mely zavartalanul biztosíthatja a gyermekek mozgásfejlesztését, emellett kialakításra kerül egy vizesblokk is.

A pályázati kiírás feltételei szerint a 12 férőhely bővítés esetén az elszámolható költségek összege legfeljebb 48 millió forint, ami 95 százalékos támogatási intenzitás mellett az önkormányzat részéről 2,4 millió forint önerő vállalásával valósulhat meg.

Megérkezett a jó hír: Kalocsa pályázata nyert, megvalósulhat a bölcsődefejlesztés.