Tájékoztató az általános iskolai körzetek, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteinek meghatározásáról

TÁJÉKOZTATÓ

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8) bekezdése szerint a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladata az általános iskolák felvételi körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének meghatározása és közzététele.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint köznevelési feladatokat ellátó hatóság az Nkt. 33.§ (l)-(2) bekezdésében és a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (l)-(4) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a felvételi körzeteket felülvizsgálta.

 

A hivatkozott jogszabályok alapján a 2017/2018. tanévre Bács-Kiskun megye teljes közigazgatási területén a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárait, illetve a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működést körzeteit jelen tájékoztató mellékleteiben meghatározottak szerint állapítom meg.

 

  1. melléklet:                 Bács-Kiskun megye általános iskolai felvételi körzetei 2017
  2. melléklet:                 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzete 2017

 

Kecskemét 2017. február 22.