TÁMOGATTA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK KALOCSA HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMJÁNAK BENYÚJTÁSÁT

Képviselő-testületünk hozzájárulásával nyújtott be támogatási kérelmet Kalocsa Város Önkormányzata Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program ÖNK – 2018 nevet viselő programjával a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai előirányzatainak terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A program megvalósulásával 22 fő közfoglalkozott 8 órában 100%-os – Munkaügyi Központ áltat biztosított – bértámogatási intenzitással kerülhet alkalmazásra az Önkormányzatnál és annak intézményeinél.

A 2018.03.01. és 2018.06.31. közötti időszakra tervezett munkaprogramban elsősorban azon természetes személyek vehetnek részt, akik 25. életévükéi betöltötték, a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthetnek és a Munkaügyi Központnál regisztrált álláskeresők.

Az utófinanszírozású program kapcsán 14 fő a Kalocsai Polgármesteri Hivatalban, 1 fő a TEIT irodában, 1 fő a Közfoglalkoztatási Telephelyen, 2 fő a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtárban, 3 fő a Közétkeztetési Intézménynél és 1 fő a Szociális Központ gyermekjóléti szolgálatánál kerülne foglalkoztatásra.

További 15 fő foglalkoztatásával kíván részt venni Önkormányzatunk a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásában Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program ROMA – 2018 nevezetű programjának benyújtásával. A programban foglalkoztatott személyek a Roma Kisebbségi Önkormányzat munkáját segítik majd jellemzően utcabizalmi és szociális feladatok ellátásával 8 órában, a Munkaügyi Központ általi 100%-os bértámogatással.