Változott az önkormányzati lakásrendelet, utak felújításáról döntöttek

A kalocsai képviselő-testület legutóbb április 26-án, csütörtökön tartotta ülését. Tíz napirendet tárgyaltak.

Rendeletmódosítással kezdődött az ülés, amely az önkormányzati lakásokat szociálisan bérlőket, illetve az azokat megvenni tervezőket érinti elsősorban. A korábban szociális jelleggel bérbe adott és lejárt bérleti idejű lakás bérleti jogának a meghosszabbításának módosítják a körülményeit, ha időközben a bérlő szociálisan már nem szorul rá az ingatlan kedvezményes használatára. A lehetőség adott számára, hogy ott maradjon, ez esetben viszont a bérleti összeget piaci alapon határoznák meg, amit az illetékes bizottság évente felülvizsgál. Az eladás esetén a 40 százalékos kedvezmény 20 százalékosra csökkenne, a visszavásárlás pedig pontosításra kerül az önkormányzat érdekeinek tisztázása végett. A rendelkezés azt is szabályozza, hogy a lakás értékénél milyen értéken kell figyelembe venni a lakottság tényét.

A rendeletmódosítás az üzlethelyiségek pályázat nélküli bérbeadásának rendeletben szabályozott köreit is szűkíti, illetve teszi egyértelművé. (A módosított rendelet teljes terjedelmében elérhető Kalocsa város honlapján, a Hasznos/Közérdekű adatok/Önkormányzati dokumentumok/helyi rendeletek 36. pontja alatt.)

Egyhangú döntéssel beleegyezett a testület, hogy az uszódi-foktő-kalocsai közös tulajdonban lévő reptéren kiképzési feladatok végrehajtására a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságnak helyet biztosítanak.

Ezután több, pályázati projektre vonatkozó döntést hozott meg a testület.

A Paprikafesztivál megrendezésére sikerült ötmillió forintot elnyerni a programfelelős Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtárnak, mely összeget be kell építeni a város idei költségvetésébe. Sajnos a Paksi Atomerőmű égisze alatt működő Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól (JETA) remélt további egymillió forintos támogatást nem sikerült elnyerni a rendezvény kiadásainak mérséklésére.

Az előbb említett alapítvány, a JETA 15 millió forinttal támogatja a kalocsai Református parókia felújítását, valamint a Miskei út-Róna utca szakaszon a közvilágítási rendszer bővítését 19 millió forinttal, amelyen november végéig készre is kell jelenteni.

Ugyancsak a JETA kuratóriumi döntése nyomán kap 70 millió forintot az önkormányzat az Ifjúsági ház felújításának első ütemes biztosítására, az ott majdan létrejövő új óvoda kialakításának kezdőlépéseihez.

Az utolsó napirend során a Belügyminisztériumhoz beadható pályázat projektjéről kellett dönteni, amiben nem volt egységes a testület álláspontja. A két lehetséges terv: a Bem utcai tagóvoda tetőszerkezetét rendbe tenni (ez elmaradt a korábbi felújítás alkalmával), valamint a Paksi-közi lakótelepen a Gém utca burkolatának felújítása. Hét igen szavazattal a Gém utca burkolatának javítására benyújtandó pályázat mellett döntött a testület.

Az „Egyebek” között Simon Zoltán hívta fel a figyelmet a műfüves pálya rossz állapotára.

Végezetül a polgármester kérte, hogy a testületi tagok május 31-ig adják le a javaslataikat arra, hogy kiket ajánlanának idén Kalocsáért díjakra.