Helyi rendeletek

kalocsa-rendeletek

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK hatályos rendeletei

(Frissítve: 2023. 07. 17.)

 

01. Közüzemi díjhátralékosok támogatásárólHATÁLYON KÍVÜL

02. Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási rendjének szabályozásáról – HATÁLYON KÍVÜL

03. Nevelési és oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj mértékérőlHATÁLYON KÍVÜL

04. A helyi képviselők, bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, működési feltételek biztosításáról

05. Az ivóvíz- és csatornahasználati díjak megállapításárólHATÁLYON KÍVÜL

06. A helyi címer és zászló alkotásáról, valamint a Kalocsa név használatának rendjéről

07. Az állatok tartásáról

08. A közterület és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról – HATÁLYON KÍVÜL

09. Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

10. A helyi kitüntető díjak alapításáról

11. Az önkormányzati biztosrólHATÁLYON KÍVÜL

12. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításárólHATÁLYON KÍVÜL

13. Az első lakáshoz jutás támogatásárólHATÁLYON KÍVÜL

14. A termőföldek őrzéséről – HATÁLYON KÍVÜL

15. A helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásárólHATÁLYON KÍVÜL

16. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17. A szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó helyi rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezésérőlHATÁLYON KÍVÜL

18. A közterület felügyeletről

19. A település tisztaságáról, a közterületek és lakóházak rendjéről

20. Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

21. Az alapellátási körzetek megállapításáról- HATÁLYON KÍVÜL

22. A helyi adókról 2020_

23. A parkolók létesítésének szabályairól

24. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérőlHATÁLYON KÍVÜL

25. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről – HATÁLYON KÍVÜL

26. A talajterhelési díjról

27. A nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásról szóló szerződések közzétételérőlHATÁLYON KÍVÜL

28. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról

29. Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról – HATÁLYON KÍVÜL

30. A helyi hulladékgazdálkodási tervrőlHATÁLYON KÍVÜL

31. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

32. A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

33. A luxusadó települési átlagértékéről – HATÁLYON KÍVÜL

34. A szociális földprogramról – HATÁLYON KÍVÜL

35. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználását csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásárólHATÁLYON KÍVÜL

36. A lakások és helyiségek bérletéről

37. A gyermekvédelmi ellátásokról – HATÁLYON KÍVÜL

38. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

39. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

40. A közterület-használat szabályairól

41. A helyi sportfeladatokról és azok ellátásáról

42. Az egyes szociális ellátásokról – HATÁLYON KÍVÜL

43. Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról – HATÁLYON KÍVÜL

44. A vásárokról és piacokról – HATÁLYON KÍVÜL

45.Az önkormányzati hatósági eljárásokban az elektronikus ügyintézésrőlHATÁLYON KÍVÜL

46. Az Érsekkert helyi jelentőségű természeti területté nyilvánításáról

47. A költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

48. Az egyes anyakönyvi események engedélyezéseinek szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről – HATÁLYON KÍVÜL

49. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról – HATÁLYON KÍVÜL

50. A köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezmények feltételeiről – HATÁLYON KÍVÜL

51. Az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (X.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéseHATÁLYON KÍVÜL

52. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

53. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány alakulásáról

54. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

55. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány alakulásáról

56. Az önkormányzat és az irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatainak készpénzben történő teljesítésének szabályairól

57. A településkép védelmérőlHATÁLYON KÍVÜL

58. Az államháztartáson kívüli források átadásának és átvételének rendjéről

59. Kalocsa Város Díszpolgára Cím alapításáról és adományozásának rendjéről

60. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd Ka. beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

61. 2014. évi költségvetés

62. 2013. évi zárszámadás

63. 2015. évi költségvetés

64. Az egyes szociális ellátásokról

65. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról – HATÁLYON KÍVÜL

66. Az önkormányzat és intézményei a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

67. Épített örökség helyi védelmének szabályaiHATÁLYON KÍVÜL

68. Az egyes rendeletek hatályon kívül helyezésérőlHATÁLYON KÍVÜL

69. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

70. Az alapellátási körzetek megállapításáról

71. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

72. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról – HATÁLYON KÍVÜL

73. Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

74. Az Önkormányzat stabilitását biztosító rendeletHATÁLYON KÍVÜL

75. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

76. A személyes gondoskodást nyujto szocialis ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról – HATÁLYON KÍVÜL

77. A termőföldek-őrzéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

78. Kalocsa Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól – HATÁLYON KÍVŰL

79. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

80. Az egyes anyakonyvi esemenyek szabalyairol 2021.01.01_

81. A közterület elnevezés és házszámozás helyi szabályozásáról

82. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

83. Rendelet a piac működéséről 

84. Köztisztviselők 2018. évi illetményalapjárólHATÁLYON KÍVÜL

85. Településkép védelméről

86. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

87. A szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításárólHATÁLYON KÍVÜL

88. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

89. A Köztisztviselők 2019. évi illetményalapjárólHATÁLYON KÍVÜL

90. 2019.évi költségvetés

92. 2018. évi zárszámadás

93. A Köztisztviselők 2020. évi illetményalapjárólHATÁLYON KÍVÜL

94. A város területén a pirotechnikai eszközök használatáról – HATÁLYON KÍVÜL

95.Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről 4.sz. módosítás

96. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

97. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról – HATÁLYON KÍVÜL

98. Veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairólHATÁLYON KÍVÜL

100.-2019.-évi-zárszámadás

101. A veszélyhelyzet során hozott a helyi piacok látogatásának rendjéről szóló 9_2020.(V.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

102. A helyi építési szabályozásról 

103. A közterületi maszk viseléséről

104. A Köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

105. Az egyes önkormányzati rendeletek deregulacios célú hatályon kívül helyezéséről

106. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

107. A közterület használati díjak csökkentéséről

108. 2020. évi zárszámadás

109. A Köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

110. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

111. 2021. évi zárszámadás

112. A köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

113. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

114. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról 

115. Egyes közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokról

116. 2022. évi zárszámadás

117. Hatályon kívűl helyzes – Kalocsa Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

118. A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

119. Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

120. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi zárszámadásáról