Tájékoztatás az 51. sz. főút Kalocsa és M9 gyorsforgalmi út közötti szakasz fejlesztésének útépítési engedélyezéséről

Az 51. sz. főút fejlesztése az 5122 j. összekötő út / 512. sz. főútnál tervezett körforgalmú csomóponttól az M9 gyorsforgalmi útnál meglévő körforgalmú csomópontig tart a 114+740 – 139+200 km szelvények között. A fejlesztés keretében a meglévő főút 24,5 km hosszú szakasza 12 méter koronaszélességgel, 7,5 méter burkolatszélességgel megújul, a balesetveszélyes helyszínrajzi ívek 90 km/h tervezési sebességnek megfelelő korrekciója megtörténik. A kezdőcsomópontban és Kalocsán a Malatin téri csomópontban új körforgalmat alakítanak ki, Dusnokon a település északi bejárójánál új kanyarodó sávos csomópont épül. A közlekedésbiztonság javítása érdekében számos forgalomtechnikai fejlesztés történik, több új gyalogátkelőhely kijelölésére is sor kerül, és a főúttal párhuzamosan teljes hosszban kerékpárút épül. A Kalocsán található hidakat felújítják, Dusnokon a Vajas-fok feletti meglévő, rossz állapotú híd helyett új, szélesebb és nagyobb nyílásméretű híd épül, amelyen a kerékpárosokat is átvezetik. A főút csapadékvíz-elvezető rendszere is megújul, Kalocsán és Bátyán számos új csapadékcsatorna-szakasz is épül. A projekt a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1.2.34. pontja szerint, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Építtető) megrendelésére, a Via Futura Kft. a Főmterv Zrt. közreműködésével elkészítette az útszakasz engedélyezési terveit.

 

Az útszakasz építési engedélyezési eljárásának lefolytatásában illetékes hatóság a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya (engedélyező hatóság).

 

Az építési engedélyezés az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet alapján történik.

 

Az útépítési engedély idegen ingatlan birtokba vételére, annak az építéssel összefüggő használatára nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb előírt engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

Tehát jelen építési engedélyeztetési eljárásnak nem tárgya az érintett ingatlanok megszerzése. A beruházással érintett területek megvásárlására/kisajátítására – külön eljárásban – az út kivitelezésre történő elrendelése után lesz mód, melyről minden érintett ingatlantulajdonos értesítést fog kapni.

Nyilatkozat kifüggesztésről_minta

E_01_A1_04.12_V02

E_01_A1_04.11_V02

E_01_A1_04.10_V02

E_01_A1_04.09_V02

E_01_A1_04.08_V02

E_01_A1_04.07_V02

E_01_A1_04.06_V02

E_01_A1_04.05_V02

E_01_A1_04.04_V02

E_01_A1_04.03_V02

E_01_A1_04.02_V02

E_01_A1_04.01_V02

E_02_T_04.01_V02

E_02_A1_04.01_V02

E_01_T_04.06_V02

E_01_T_04.05_V02

E_01_T_04.04_V02

E_01_T_04.03_V02

E_01_T_04.02_V02