A 2022. évi helyi iparűzési adó bevallási határideje 2023.05.31.

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 2022. évi helyi iparűzési adó bevallási határideje 2023.05.31.!

 

A 2022. évi helyi iparűzési adó bevallásánál számos újdonságot tartalmaz, ezért kérjük, hogy kiemelt figyelemmel járjanak el a bevallás kitöltésénél! A gazdálkodó szervezetek továbbra is kizárólag elektronikus úton tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek. Az elektronikus bevallás benyújtási kötelezettség alól kizárólag az őstermelők mentesülhetnek!

Az iparűzési adó 2023 évtől jelentős átalakuláson ment keresztül az adóalap egyszerűsített megállapítása tekintetében – a korábbi háromféle módszert egyféle adóalap-megállapítási mód váltja fel. A továbbiakban nem alkalmazandó az 1%-ban maximalizált adókulcs, a pandémia előtti szabályok értelmében az iparűzési adó mértéke visszatért a 2%-os kulcshoz. Az új szabályozás 2023. január 1-től lépett hatályba!  Az újonnan bevezetett adóalanyi kategóriák a kisvállalkozókat érintik, azaz minden olyan vállalkozót, akinek az éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, átalányadózó kiskereskedők esetében a 120 millió Ft-ot. 2023-tól választható a bevételi sávokon alapuló, tételes adóalap-meghatározás, évi egyszeri fizetési kötelezettséggel, adóbevallást sem kell benyújtani, kivéve speciális esetekben.

A Helyi adó törvény 3 bevételi sávot különböztet meg: szinten,

  • 12 millió Ft-os vállalkozói bevétel alatt: a vállalkozó székhelyére és a telephelyére jutó adóalap 2,5-2,5 millió Ft.
  • 12 millió és 18 millió Ft közötti vállalkozói bevétel esetén: az adóalap 6-6 millió Ft.
  • 18 millió Ft-ot meghaladó, de 25 millió Ft alatti vállalkozói bevétel esetén: az adóalap 8,5-8,5 millió Ft; ide tartozik az a kisvállalkozó is, aki az SZJA-törvény szerint átalányadózó kiskereskedő, bevétele az adóévre nem több 120 millió Ft-nál.

Az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer alkalmazásának bejelentése:

  • főszabályként az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon (első alkalommal a 2022. adóévről szóló 22HIPAK nyomtatványon)
  • tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő (más településen már működő, de iparűzési tevékenységét az adott településen év közben telephely létesítésével vagy székhelyáthelyezés okán kezdő) vállalkozó bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványon jelentheti be a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül.

Ha a kisvállalkozó nem az új, egyszerűsített HIPA sávok alapján kívánja megállapítani az adóalapját, akkor e döntését az adóév 05.31. napjáig az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon  jelentheti be az adóhatóságnak – ezzel egyidejűleg adóelőleg bevallására köteles, az adóelőleg két részletben esedékes (az előző adóév adójával azonos összegű adóelőleg, a következő adóév 03.15. napjáig ezen összeg felével egyező összegű adóelőleg fizetésére köteles).

Fontos változás!

A kisvállalkozónak a helyi iparűzési adó alapját (ha az egyszerűsített adóalap-megállapítást választja), mivel az tételes jellegűvé válik, a települések között nem kell megosztania, viszont az adó alapját a székhely és valamennyi telephely szempontjából érintett önkormányzat felé külön-külön meg kell tennie. A HIPA önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg, amelyből kedvezményt önkormányzati rendelet sem adhat.

 

Ha a Htv. 41. § (8) bekezdése szerint az őstermelők családi gazdaságának egyik tagja teljesíti az adókötelezettséget és az egyszerűsített (sávos) adóalap-megállapítási módszert választja, a bevétel adatot tagonként kell kiszámítani, azaz az előleg számításánál is tagonként kell meghatározni annak összegét. Ez egy összegben, a családi gazdaságot képviselő adózó részére kerül előírásra. Az őstermelők és a családi gazdálkodók amennyiben az egyszerűsített sávos adófizetést választják, azt a családi gazdaságban lévő tagok számával egyezően, minden a családi gazdaságban lévő tagra vonatkozóan kell benyújtani. Ugyanez vonatkozik a gazdálkodó más településen lévő telephelyére is!

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés merül fel, kérjük keressék az Adócsoportot!

Kérjük együttműködésüket a bevallási és befizetési határidők pontos betartásában!

 

Dr. Látó Anita

aljegyző