ÁLLÁSAJÁNLAT – TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐ

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

település üzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pont alapján : Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

közterület használat engedélyezése, közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok és ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,közművekkel kapcsolatos feladatok, közfoglalkoztatási feladatok szervezése, városüzemeltetési panaszok kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kalocsa városban városüzemeltetési feladatok ellátása és azok szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, (műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, (felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.),
 • közigazgatásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló okmányok másolati példánya
 • önéletrajz a 45/2012 ( III.5) Korm. rendelet alapján
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Ferenc nyújt, a 78-601-304 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: település üzemeltetési ügyintéző. Személyesen: Pintér Ferenc, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Osztályvezető és a csoportvezető véleménye alapján a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónapos próbaidőt határoz meg.