Bölcsődei, óvodai, iskolai térítési díjak változása

A legutóbbi testületi ülésen került napirendre a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosítása.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, ami – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A felmérés szerint az általános iskolákra vonatkoztatva elmondható, hogy az étkezéseket igénybe vevő tanulók csupán 45,2 %-a fizet teljes áron térítési díjat. Különböző jogcímeken a gyermekek 23,2 %-a részesül 50 %-os, 31,5 % pedig teljes körű kedvezményben.

Középiskolákra és a kollégiumra vonatkoztatva elmondható, hogy 59,1 %-a gyerekeknek nem részesül étkezési kedvezményben, 27,5 % különböző jogcímeken kedvezményre jogosult, 13,4 % mentesül az étkezés díjának megfizetése alól.”

Kalocsa városban jelenleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 208 fő, akik a fentiekben meghatározott kedvezményeket vehetik igénybe.

Az előterjesztés az intézményi térítési díjak 3 százalékos emelését javasolta, melyet a képviselő-testület 2019. április 1-jétől az alábbiakban határozott meg:

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege

bölcsőde esetében                                         335 Ft/nap

napközi otthonos óvoda esetében                 345 Ft/nap

általános iskolai menza esetében                 260 Ft/nap

általános iskolai napközi otthon esetében    365 Ft/nap

középiskolai menza esetében                        315 Ft/nap

középiskolai kollégium esetében                  715 Ft/nap

A bölcsőde alapellátáson túli gyermeknevelést segítő szolgáltatásért (időszakos bölcsődei gyermekfelügyelet) legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető. Az időszakos bölcsődei gyermekfelügyelet térítési díja: 300 Ft/óra