Bursa Hungarica- A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2021. szeptember 1-jén megjelentette a Bursa Hungarica 2022. évre vonatkozó ösztöndíj pályázatát, ehhez Kalocsa városa is csatlakozott.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A pályázat menete:

www.emet.gov.hu

  • Eper-Bursa belépési pontok
  • Pályázói belépési pontok
  • Regisztráció (amennyiben korábban még nem történt meg)

Pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:

  • Az Eper Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt pályázat
  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről
  • A pályázó állandó bejelentett lakhelyén tartózkodók számának igazolása a Népesség nyilvántartótól
  • A pályázóval egy háztartásban élők nettó jövedelmének igazolása (a családi pótlék is jövedelemnek számít) (utolsó 3 havi)
  • Testvérekről iskolalátogatási igazolás
  • Szociális rászorultság igazolása érdekében a pályázó által benyújtott egyéb igazolások (pl. tartós betegség, fogyatékosság, árvaság, félárvaság igazolása)

A pályázat benyújtásának határideje: november 5.

Pályázati kiírás