Elfogadták Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját

Kalocsa Város Képviselő-testülete szeptember 28-i ülésén fogadta el a városi bölcsőde 2014/2015. évi szakmai beszámolóját.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzatok minden évben átfogó értékelést készítenek gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, melynek fontos része az elfogadott beszámoló is.

A bölcsőde önálló szakmai egységként Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményhez integrálva végzi munkáját határozatlan idejű működési engedéllyel. Alapellátásként 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja 33 férőhellyel, e mellett 2013. augusztus 31-től 15 főig lehetőség van időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére is.

A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal kétévenként ellenőrzést végez a bölcsődében. A 2013. évi vizsgálatok során megállapították, hogy a fenntartó az intézményt a hatályos jogszabályoknak megfelelően működteti. A Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya – az illetékes szakhatóságok bevonásával – 2015. szeptember 10-én tartotta soron következő ellenőrzését. A hatósági vizsgálatról készített végzést a későbbiekben küldik meg a fenntartó részére.