Fogadom… – bírósági ülnökök eskütétele

A legutóbbi ülnökválasztás 2015 tavaszán volt, megbízatásuk 4 évre szólt, így idén ismét sor került új ülnökök jelölésére és megválasztásukra, mely speciális volt abban az értelemben, hogy a büntetőeljárási törvény változása miatt a korábbiaktól eltérően Kalocsán immár nincs szükség „sima” ülnökökre, mert megszűnt a társas bíráskodás a felnőttkorúak esetében, megmaradt viszont a fiatalkorú vádlottak esetében a társas bíráskodás (bíró, plusz 2 ülnök), ha a bűncselekmény a 2-től 8 évig terjedő büntetés kategóriájába esik.

A Kalocsai Járásbíróságra meghatározott feltételeknek megfelelő, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljárni jogosult 6 ülnök megválasztása vált szükségessé, akik lehetnek pedagógusok, pszichológusok, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személyek. Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak. A jogszabályok értelmében a helyi bíróságok ülnökeit a helyi települési, illetve nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületei választják meg. A nemzetiségi önkormányzatok Kalocsán nem kívántak élni a jelölés jogával.

Kalocsa város képviselő-testülete április 18-i ülésén a jelölt kilenc személyből kiválasztotta a hat ülnököt, akik az elkövetkezendő 4 évben a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban segítik a Kalocsai Járásbíróság munkáját.

Május 23-án a Városháza dísztermében dr. Bálint József polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Kálóczi Norbert, a Kalocsai Járásbíróság elnöke előtt letették esküjüket.

„Hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérel…” – hangzottak az eskü szavai András Marianna, Takácsné Hajdú Katalin, Herczeg-Magó Marianna, Farkas Éva, Lakatos Ignácné, Horváth-Szabó Marianna szájából, akik a polgármestertől ezután átvették megbízóleveleiket is, majd a járásbíróság elnöke tartott rövid tájékoztatót részükre az ülnöki munka feladatairól.