FOLYTATÓDIK A START KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KALOCSÁN

Kalocsa Város Önkormányzata idén is részt vehet a Belügyminisztérium által meghirdetett 2017-es START közfoglalkoztatási programban. A program célja, hogy megteremtse az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségét. A programban azon természetes személyek vehetnek részt, aki 16. életévüket betöltötték, a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthetnek és a Munkaügyi Központnál regisztrált álláskeresőként vannak nyilvántartva.

A közfoglalkoztatási program közvetett céljaként említhető a város sajátosságaihoz igazodó települési értékteremtő tevékenységek ellátása, valamint a korábban elkezdett hasonló mintaprogramok folytatásának biztosítása is.

A Belügyminisztérium által támogatott önkormányzati tervezet szerint 2017. március 1. – 2018. február 28. között összesen 190 fővel folytatódhat a közfoglalkoztatás városunkban. A Kalocsai Polgármesteri Hivatal Helyi sajátosság programjában 20 fő, a Közút programban 15 fő, a Belvíz programban pedig szintén 15 fő vehet részt az elkövetkező egy évben. További 65 fő a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft., 75 fő pedig a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. irányítása alá kerül az önkormányzattal létrejött együttműködési megállapodások által.

A programban vállalt feladatok:

 • betonüzemi termelés, térkövek járda és mederlapok készítése
 • utak, járdák fejlesztése monolit betonból, valamint előre gyártott beton elemekből
 • a városi csapadékvíz elvezetők fejlesztése, árkok, átereszek karbantartása
 • parkgondozási és fejlesztési feladatok, fák telepítése, virágágyások gondozása
 • egynyári és évelő virágkertészeti termelés
 • önkormányzati ingatlanok felújítása, fejlesztése
 • önkormányzati épületek helyiségeinek festése, burkolása
 • épületenergetikai szigetelési munkálatok
 • parlagfű mentesítési feladatok az önkormányzati területeken
 • utcabútorok, mobíliák gyártása
 • rendezvények helyszíneinek összeállítása, helyreállítási munkák

A minisztérium jóváhagyta Kalocsa Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatási programhoz fűződő támogatási igényét is, így a bérköltségek valamint dologi- és beruházási költségek térítésére majd 301 millió forint hozzájárulást kap városunk, biztosítva ezzel a 2017-es START közfoglalkoztatási programban szükséges védőeszközök, ruhák, szerszámok és munkagépek beszerzését.