Hamarosan új helyre kerülhet Gábor Áron mellszobra

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Körének kezdeményezésére Önkormányzatunk képviseletében dr. Bálint József polgármester a Honvédelmi Minisztériumnál kérelmezte a Miskei úti laktanya területén lévő Gábor Áron mellszobor Önkormányzat részére történő térítésmentes átadását.

A szobor városi tulajdonként katonai emlékpark kialakítása után kerülne elhelyezésre a leendő park területén.

A miniszter a kérelmet elfogadta és határozatban döntött az ingóság feleslegesnek minősítéséről, valamint annak térítésmentes tulajdon átruházásáról. A tulajdonba adást Önkormányzatunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezheti.

A szobor parkban történő kiállítása országos, helyi önkormányzatokról szóló törvények alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, ezért január 21-i ülésén Testületünk megvitatta a mellszobor ügyét. Ez alapján Gábor Áron szobra hamarosan az új „katonai emlékhelyen” kerülhet felállításra emlékeztetve városunk lakóit a legendás ágyúöntőre, valamint a Miskei úti laktanyában egykor szolgálatot teljesítő alakulatokra is.

A Képviselő-testület döntött a park és a szobor elhelyezését érintő látványtervek elkészíttetéséről, pontos helyét azonban a későbbiekben határozzák meg.