Iskolai beiratkozási útmutató

A Nemzeti köznevelésről szól törvény értelmében a 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2015/16. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

A beiratkozási időpontokat a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal egységen határozta meg:

2015. április 16. napján (csütörtök) 8-19 óráig
2015. április 17. napján (péntek) 8-18 óráig

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.

A beiratkozáshoz szükség van:

  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímét igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya),
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szerértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról).

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beiratkozáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről az iskolák 2015. május 2-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

A felvétel elutasítása esetén, 15 napon belül az intézmény igazgatójának kell benyújtani a felülbírálati kérelmet.

A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül!

A teljes szöveg PDF formátumban IDE KATTINTVA érhető el.

Az iskolai körzetek kijelölése IDE KATTINTVA tanulmányozható.