KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK ELFOGADTA A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETET

A 2016-os év költségvetési rendelete módosításaival együtt megvalósításra került, így városunk polgármestere május 11-én képviselő-testületünk elé terjesztette a 2016. év költségvetési rendelet zárszámadási rendeletét azzal a céllal, hogy a 2016-os év költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzati vagyonállomány alakulásáról számot adjon, illetve értékelje azokat.

Képviselő-testület Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

2 832 155 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,

2 737 002 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,

63 753 E Ft költségvetési hiánnyal,

158 907 E Ft finanszírozási többlettel,

95 154 E Ft költségvetési maradvánnyal

fogadta el.