Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2012

Költségvetési rendelet

Költségvetési rendelet 1. számú módosítás

Költségvetési rendelet 2. számú módosítás

Költségvetési rendelet 3. számú módosítás

Költségvetési rendelet 4. számú módosítás

2012. évi zárszámadás

2013

Költségvetési rendelet

Költségvetési rendelet 1. számú módosítás

Költségvetési rendelet 2. számú módosítás

Költségvetési rendelet 3. számú módosítás

Költségvetési rendelet 4. számú módosítás

Egységes szerkezetben

Zárszámadás

2014

Költségvetési rendelet

Költségvetési rendelet 1. számú módosítás

Költségvetési rendelet 2. számú módosítás

Költségvetési rendelet 3. számú módosítás

Költségvetési rendelet 4. számú módosítás

Egységes szerkezetben

Zárszámadás

2015

Költségvetési rendelet

Költségvetési rendelet 1. számú módosítás

Költségvetési rendelet 2. számú módosítás

Költségvetési rendelet 3. számú módosítás

Költségvetési rendelet 4. számú módosítás

Egységes szerkezetben

Zárszámadás

2016

Költségvetési rendelet

Költségvetési rendelet 1. számú módosítás

Költségvetési rendelet 2. számú módosítás

Költségvetési rendelet 3. számú módosítás

Költségvetési rendelet 4. számú módosítás

Egységes szerkezetben

Zárszámadás

2017

Költségvetési rendelet

Költségvetési rendelet 1. számú módosítás

Költségvetési rendelet 2. számú módosítás

Költségvetési rendelet 3. számú módosítás

Költségvetési rendelet 4. számú módosítás

Egységes szerkezetben

Zárszámadás

2018

Költségvetési rendelet

Költségvetési rendelet 1. számú módosítás

2018. évi költségvetés 2.sz. módosítása

2018. évi költségvetés 3.sz. módosítás

2018. évi költségvetés 4.sz. módosítás

Egységes 2018.-evi-koltsegvetes

2018.-évi-zárszámadás

2019

2019. évi költségvetés egységes

2019. évi költségvetés

2019. évi költségvetés 1.sz.módosítása

2019. évi költségvetés 2.sz.módosítása

2019. évi költségvetés 3. sz. módosítása

2019. évi költségvetés 4. sz. módosítása

Egységes szerkezetben

2019. évi zárszámadás

2020

2020. évi költségvetés egységes

2020. évi költségvetés

2020. évi költségvetés 1. sz. módosítása

2020. évi költségvetés 2. sz. módosítása

2020. évi költségvetés 3. sz. módosítása

2020. évi költségvetés 4. sz. módosítása

2020. évi zárszámadás

2021

2021. évi költségvetés egységes

2021. évi költségvetés

2021. évi költségvetés 1. sz. módosítása

2021. évi költségvetés 2. sz. módosítása

2021. évi költségvetés 3. sz. módosítása

2021. évi költségvetés 4. sz. módosítása

2021. évi zárszámadás

2022

2022. évi költségvetés

2022. évi költségvetés 1. számú mósosítása

2022. évi költségvetés 2. számú módosítása

2022. évi költségvetés 3. számú módosítása

2022. évi költségvetés 4. számú módosítása

Egységes szerkezetben

2022. évi zárszámadás

2023

2023. évi költségvetés 

2023. évi költségvetés 1. számú módosítása

2023. évi költségvetés 2. számú módosítása

2023. évi költségvetés 3. számú módosítása

2023. évi költségvetés 4. számú módosítása

Egységes szerkezetben

2024

2024. évi költségvetés 

 

——————————————————————————-

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött- szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)