KALOCSAI NEBULÓ EGYMI

Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, fiatalok ellátása iskolába lépéstől felnőttkorig Kalocsa város és vonzáskörzete területén, az ellátás életkortól és állapottól függően a következő formákban történik:

Általános iskola tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanköteles tanulók számára: A tanulócsoportokban módosított tantervvel, fokozott differenciálással és speciális tankönyvekkel biztosítják gyógypedagógusaink az egyéni képességek kibontakoztatását és az ismeretek elsajátítását.

Szakiskolánkban az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára parkgondozó és textiltermék-összeállító képzést biztosítunk, készségfejlesztő iskolánkban szakmai vizsgára nem képes tanulóink számára képességeiknek megfelelő szakmai modulok oktatását biztosítjuk.

A fejlesztő nevelés-oktatás keretei között a súlyos-halmozottan fogyatékos tanulók számára biztosítjuk a fejlesztést és a képességeinek megfelelő oktatást 6. életévtől.

Az utazó gyógypedagógiai hálózatunk a többségi intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű tanulók ellátását segítjük Kalocsa járás területén működő általános iskolákban és középiskolákban, ezáltal is segítve az eredményes integrációt.


Intézményvezető
: Csupor Zsolt Jánosné

Elérhetőségek
Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

rövid neve: Kalocsai Nebuló EGYMI

Cím: 6300 Kalocsa, Tompa Mihály utca 10-14.
Telefonszám: +36 (78) 461 667

webnebulokalocsa.sulinet.hu