Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (SZASZK)

A kalocsai Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (SZASZK) a valamikori Egyesített Szociális Intézmény jogutódja.

idosek

A SZASZK felel Kalocsán a szociális alapellátások és a nappali ellátás, vagyis az idősek klubja mükődtetéséért, a nappali ellátásért az értelmi fogyatékosok esetében, illetve a gyermekjóléti szolgáltatásokért. De az intézményhez tartozik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás kérdése és a tanyagondnoki illetve a családsegítő szolgálat működtetése is.

A Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (SZASZK) a szociális gondoskodás központi intézményeként működik.
Az intézmény székhelye: Kalocsa, Bem apó u. 19. Az Alapszolgáltatási Központhoz tartozó alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgáltatás.
Nappali ellátások: idősek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona.
A Szakosított Központ a bentlakásos intézményi ellátást egyesíti, nevezetesen az időskorú ellátást és az értelmi fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátását (időskorúak otthona – Kalocsa, Bem apó u. 19., Kunszt J. u. 14., értelmi fogyatékosok szakosított otthona – Kalocsa, Malom u. 5.).

Intézmény rövidített neve: Szociális Központ Intézmény

Telephelyei:

Központi elérhetőségek:
Telefonszámok: +36 (78) 600 700; +36 (78) 600 800; +36 (78) 600 900
E-mail: eszi-kalocsa@freemail.hu

Tanyagondnoki szolgálat
6300 Kalocsa, Kis u. 4.
Telefonszámok: +36 (78) 600 700; +36 (78) 600 800; +36 (78) 600 900

Családsegítő szolgálat
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.
Telefonszámok: +36 (78) 600 700; +36 (78) 600 800; +36 (78) 600 900

Gyermekjóléti szolgálat
6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
Telefonszámok: +36 (78) 461 753; +36 (78) 461 166 (133-as mellék)

Idősek Klubja
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.
Telefonszámok: +36 (78) 600 700; +36 (78) 600 800; +36 (78) 600 900
E-mail: eszi-kalocsa@freemail.hu

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
6300 Kalocsa, Malom u. 5.
Telefonszámok: +36 (78) 600 700; +36 (78) 600 800; +36 (78) 600 900