Kalocsa Város Településrendezési eszközei karbantartásának véleményezési anyaga

FELHÍVÁS!

Kalocsa Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
KALOCSA Város Településrendezési Eszközei Karbantartásának
/Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/
Véleményezési anyaga elkészült.

Az elkészült anyagot a honlapon áttanulmányozhatják.
Letöltés
Letöltés
A partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik.*

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig*
Dr. Filvig Géza Kalocsa Város Polgármesterének címezve,
írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg:
E-mail cím: varos@kalocsa.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve:

Dr. Filvig Géza polgármester

* A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. §-a alapján.

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének A településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./